Google search

 
 

Наказом МОЗ України від 16.03.2023 р. № 510 оголошено проведення конкурсного відбору претендентів для включення до складу груп експертів Міністерства охорони здоров’я України за наступними напрямами:

1) «Акушерська та гінекологічна допомога»;

2) «Алергологічна допомога та імунологія»;

3) «Дерматовенерологічна допомога»;

4) «Медико-соціальна експертиза»;

5) «Онкологічна допомога»;

6) «Паліативна допомога»;

7) «Педіатрична та неонатологічна допомога»;

8) «Рідкісні (орфанні) захворювання»;

9) «Судово-медична експертиза»;

10) «Ендокринологічна допомога».

До участі в конкурсі допускаються особи, які за останні 5 років проходили підвищення кваліфікації обсягом не менше шести кредитів Європейської кредитно-трансферної системи/180 год, у тому числі за кордоном, та мають за останні 5 років не менше 10 опублікованих статей (за напрямом роботи групи експертів МОЗ) у фахових виданнях України та виданнях інших держав, з яких не менше 6 статей — у періодичних виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus або Web of Science та які не є перекладами з інших мов. До двох статей у періодичних виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus або Web of Science, прирівнюється монографія, проіндексована цими наукометричними базами даних; лікарі-практики, які мають стаж роботи на посаді керівника закладу охорони здоров’я або керівника структурного підрозділу закладу охорони здоров’я не менше 7 років та першу або вищу категорію за профілем роботи групи експертів МОЗ.

Членами груп експертів МОЗ можуть бути призначені:

  • особи, які мають ступінь вищої освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» не нижче другого (магістерського) рівня за відповідною спеціальністю, спеціалізацією та стажем роботи за основною спеціальністю не менше 7 років;
  • особи з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я, мають чинний сертифікат спеціаліста за відповідною спеціальністю та стаж роботи у сфері охорони здоров’я не менше 7 років.

Під час вирішення питання щодо включення особи до складу групи експертів МОЗ перевагою є володіння однією з мов Європейського Союзу та/або представлення України на міжнародних науково-практичних конференціях, стажування у провідних клініках країн — членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Австралійського Союзу, Канади, Швейцарської Конфедерації, Японії.

Конкурсний відбір шляхом розгляду поданих документів на засіданні конкурсною комісією МОЗ починається з 10 квітня 2023 р. за адресою: м. Київ, вул. М. Грушевського, 7, Міністерство охорони здоров’я України.

Приймання заяв та документів для участі в конкурсі здійснюватиметься впродовж 15 календарних днів, з 20 березня до 3 квітня 2023 р. (включно).

Телефон для довідок: (044) 253-48-60 (для отримання інформації щодо надходження рекомендованих листів на адресу МОЗ), адреса електронної пошти: [email protected].

Детальніше на сайті

За матеріалами moz.gov.ua

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також