Search

 
 

29 листопада 2022 р. відбувся офіційний захист дисертації аспіранта кафедри функціональної діагностики Назара Павлика на тему: «Клініко-функціональні характеристики та прогностичне значення  безсимптомної фібриляції передсердь»  на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Науковий керівник роботи – завідувач кафедри функціональної діагностики професор Олег Жарінов.

Засідання разової спеціалізованої ради проходило під головуванням завідувача кафедри діабетології НУОЗ України імені П.Л. Шупика член-кореспондента НАМН України професора Бориса Маньковського. Рецензентами були завідувач кафедри кардіології професор Марина Долженко та професор кафедри хірургії серця і магістральних судин професор Ростислав Вітовський, офіційними опонентами – завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова професор Валерій Іванов і професор кафедри сімейної медицини факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького професор Василь Скибчик.

Дисертаційна робота Назара Павлика базується на обстеженні 685 госпіталізованих пацієнтів з різними формами фібриляції передсердь, у тому числі 105 з безсимптомною аритмією.  Для вирішення поставленої мети і завдань, автором використано сучасні методи функціональної діагностики, зокрема, дистанційну реєстрацію ЕКГ з допомогою моніторів подій, добове моніторування ЕКГ, ехокардіографічне дослідження. Автор встановив частоту виявлення і потенційні наслідки безсимптомної фібриляції передсердь, обґрунтував підходи до використання сучасних діагностичних підходів та профілактики ускладнень. Офіційні опоненти та рецензенти у своїх виступах відзначили наукову новизну і практичне значення одержаних результатів. Рішенням спеціалізованої ради Назару Павлику присуджено ступінь доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу