Search

 
 

У 2022 році на кафедрі дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НУОЗ України імені П. Л. Шупика видано національний підручник «Дитяча оториноларингологія» (друге доповнене видання) колективом авторів: А. Лайко, Д. Заболотна, О. Борисенко, Ю. Гавриленко, В. Синяченко, С. Тимчук, І. Косаківська, В. Сегал, Л. Шух.

Слід зауважити, що кожному періоду життя дитини притаманні хвороби, які зустрічаються найчастіше. Так, у новонароджених зустрічаються аномалії розвитку ЛОР-органів, зокрема одно- або двобічна атрезія хоан, аномалії розвитку гортані, гострий середній отит, внутрішньоорбітальні ускладнення; у дітей грудного віку – різні форми гострого середнього отиту та їх ускладнення, гострий риносинусит та орбітальні ускладнення; періоду раннього дитячого віку притаманні гострий та рецидивуючий середній отит та його ускладнення, гострий та хронічний риносинусит та його ускладнення, гострий стенозуючий ларинготрахеїт, який виникає на тлі гострих респіраторних вірусних та дитячих інфекцій. Зростає небезпека отруєнь, травм, сторонніх тіл ЛОР-органів. У період дошкільного та шкільного віку зростають гострі та хронічні хвороби носа, глотки і вуха, травми ЛОР-органів та алергічні хвороби, зокрема алергічний риніт, рідше алергічний фарингіт, ларингіт, хронічний гнійний середній отит. Все вищезазначене спонукає висвітлити ці питання на сучасному рівні, тим більше, що з’явилися нові діагностичні і лікувальні методики, власний півсторічний досвід А. Лайка та співавторів.

Для практичної підготовки дитячих отоларингологів потрібно мати навчально-методичне керівництво з практичної дитячої оториноларингології, що відповідає потребам сьогодення.

У національному підручнику «Дитяча оториноларингологія» розглядаються актуальні питання діагностики, сучасних методів консервативного та хірургічного лікування. Чільне місце відведено маніпуляціям і операціям на ЛОР-органах у дітей різного віку, можливим ускладненням і тактиці їх лікування. Дотримано вимоги сучасної міжнародної анатомічної номенклатури.

Національний підручник складено відповідно до навчального плану і програми для лікарів-інтернів, лікарів–слухачів циклів тематичного удосконалення медичних закладів післядипломної освіти. Підручник буде корисним практичним оториноларингологам, лікарям загальної практики–сімейної медицини, лікарям служби швидкої і невідкладної медичної допомоги та студентам закладів вищої освіти IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України.

Автори сподіваються, що це видання допоможе лікарям більш досконало оволодіти методами лікування.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 59.5% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 75% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу