Google search

 
 

Під головуванням декана факультету професора Віктора Трохимчука відбулось чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету. У засіданні взяли участь перший проректор чл.-кор. НАМН України, професор Юрій Вдовиченко та начальник юридичного відділу Тетяна Вознюк.

Професор Юрій Вдовиченко повідомив присутнім інформацію про заходи стосовно реорганізації кафедр, зокрема, медико-профілактичного факультету, представлену на засіданні вченої ради Університету 21 вересня 2022 р. Вчена рада факультету одноголосно підтримала ініціативу керівництва Університету.

Заступник декана факультету доцент Сергій Соловйов доповів присутнім про стан підвищення кваліфікації НПС факультету. Було наголошено, що метою підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників НУОЗ України імені П. Л. Шупика є професійний розвиток відповідно до державної політики в галузі освіти та забезпечення якості освіти. Обов’язковими є напрями підвищення кваліфікації (6 кредитів за 5 років): педагогічна майстерність; сучасні інформаційні технології; за фахом дисципліни викладання та/або лікарської/провізорської кваліфікації.

Голова комісії вченої ради факультету з наукової та лікувально-діагностичної роботи Олександра Івахно доповіла про роботу комісії за 2022 рік та завдання на 2023 рік. Наукова робота на факультеті знаходиться під безпосереднім керівництвом професора Віктора Трохимчука. З урахуванням Стратегії і Програм розвитку Університету факультетом зроблено акцент на: підвищення активності кафедр щодо просування інноваційних наукових послуг на веб-сайті Університету; розміщенні наукової продукції у наукометричних базах Scopus та Web of Science; формуванні банку Інституційного репозитарію. Завдання залишаються актуальними і на наступний 2023 рік.

Голова комісії доцент Сергій Соловйов доповів про роботу комісії вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету з навчально-методичної роботи у 2022 році та завдання на 2023 рік. На 7 засіданнях комісії факультету було розглянуто 19 навчальних планів і програм циклів тематичного удосконалення, стажування, спеціалізації та передатестаційних циклів, що подавались на затвердження вченою радою НУОЗ України імені П.Л. Шупика та комплектів методичного забезпечення: екзаменаційні білети, еталони практичних навичок; 8 програм для підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня та для другого (магістерського) рівня вищої освіти, 13 фахових семінарів, 6 методичних рекомендацій.

Голова комісії доцент Олександр Тимченко доповів про роботу комісії вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету з виховної роботи та роботи з іноземними громадянами факультету за 2022 рік та завдання на 2023 рік. Молоді вчені активно долучаються до розробки навчально-методичних посібників, підручників, монографій, беруть активну участь у навчально-педагогічному та науковому процесі кафедр. Під час спілкування з молодими вченими, значна увага приділяється обговоренню правових, етичних, культурних, педагогічних та психологічних аспектів їх науково-професійної діяльності. Приділяється увага питанням здорового способу життя та безпечної, соціально відповідальної поведінки.

Вченою радою факультету було заслухано проміжні та заключні звіти з наукової роботи кафедр факультету.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також