Google search

 
 

Реформування та розбудова охорони здоров’я неможливі без розвитку медичної науки. Проведення наукових досліджень є надзичайно важливим для розвитку практичної медицини, яка має відповідати європейським стандартам і бути конкурентоспроможною на світовому ринку надання медичних послуг.

Співробітники кафедри анестезіології та інтенсивної терапії активно розвивають цілу низку напрямів наукових досліджень. Серед них – розробка інноваційних технік анестезії та інтенсивної терапії, методів профілактики та терапії станів, зумовлених гіпоксією тощо.

31 жовтня 2022 року відбувся офіційний захист дисертації аспіранта кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Степана Маруняка «Вибір оптимальної схеми анестезіологічного забезпечення та рівня гіпотермії у пацієнтів з ішемічною хворобою серця при аортокоронарному шунтуванні в умовах штучного кровообігу» на присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина», галузь 22 «Охорона здоров'я» (науковий керівник – професор Ігор Малиш). Дисертаційна робота – фрагмент комплексної планової ініціативно пошуково-дослідної роботи кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика «Органопротекція при операціях зі штучним кровообігом у пацієнтів з ішемічною хворобою серця»

У роботі представлено теоретичне узагальнення та практичне вирішення важливої наукової проблеми сучасної анестезіології та інтенсивної терапії, а саме − зниження відсотку ранніх серцевих ускладнень у пацієнтів при операціях аортокоронарного шунтування, що проводяться в умовах штучного кровообігу, за рахунок патогенетично обґрунтованої оптимізації анестезіологічного забезпечення заснованій на зниженні активації синдрому системної запальної відповіді та активації апоптичних реакцій. Отримані результати підтверджують безпеку клінічного використання схем анестезіологічного забезпечення з низькими дозами опіоїдів у кардіохірургічних хворих та підкреслюють можливість більш консервативного використання опіоїдів у кардіохірургії.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 87.5% - 4 Голосів
Корисність матеріалу: 83.33% - 3 Голосів
Доступність матеріалу: 83.33% - 3 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також