Search

 
 

Освітній процес на кафедрі анестезіолоії та інтенсивної терапії було переформатовано згідно з новою програмою підготовки лікарів-інтернів затвердженої МОЗ України.

При розробці нового навчального плану було враховано сучасні вимоги, які пред'являються до лікарів-анестезіологів в даний час та вимоги воєнного часу, які диктують необхідність оволодіння додатковими знаннями з бойової травми.

Навчальний процес здійснюється за такими формами: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контроль знань. Важливе значення при цьому приділяють управлінню навчанню, а саме: його плануванню, мотивації, організації та контролю, оскільки саме ці чинники визначають ефективність  освітнього процесу.

До нового навчального року співробітники кафедри підготовили 85 нових відео-лекцій з висвітленням останніх гайдлайнів та інновацій в анестезіології та інтенсивній терапії.

Лекційний матеріал є доступним для вивчення на «Лікарському освітньому порталі», який організувала кафедра спільно з Асоціацією анестезіологів, перфузіологів та лікарів інтенсивної терапії.

Практичні заняття проводяться як з використанням сучасних симуляційних технологій, так і з реальними пацієнтами на клінічних базах. На підготовчому етапі важливими залишаються постановка навчальних цілей, вибір форм і методів навчання, підготовка навчального матеріалу, складання плану навчання, підготовка й аналіз засобів і умов навчання.

На наступному, вступно-мотиваційному етапі, зберігають актуальність повідомлення навчальних цілей, мотивування до навчання, налаштування інтернів до роботи. Приємно зазначити, що переважна більшість інтернів відповідально поставилися до вибору своєї майбутньої спеціальності і є внутрішньо вмотивованими. Останнє полегшує сприйняття навчального матеріалу, його закріплення та застосування. Наприкінці, на контрольно-оцінному етапі, актуальними лишаються: контроль (серед якого слід виокремити – взаємоконтроль та самоконтроль), домашнє завдання, зворотній зв’язок, підбиття підсумків й висновки. Дотримання такої етапності у навчанні дозволяє досягнути мети, а саме: отримання позитивного результату навчальної діяльності з відповідними змінами у знаннях, уміннях й поведінці лікарів-інтернів.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 75% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу