Google search

 
 

30 травня 2022 року відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 4.0» для молодих учених-медиків та фармацевтів.

З вітальним словом до учасників конференції звернулась проректор з наукової роботи професор Наталія Савичук. «Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика – один із перших навчальних та наукових медичних закладів, заснованих на теренах України. Відтоді минуло більше 100 років, сповнених звитяжної праці відомих не тільки в Україні, а й далеко за її межами вчених, лікарів, педагогів. Нині в Університеті створено продуктивну, високоефективну систему підготовки нової генерації медичної інтелігенції, формується професійна еліта держави. Саме з цією метою ми вкотре приймаємо науковців з закладів вищої та післядипломної освіти України та світу на конференції молодих вчених для обміну досвідом між різними науковими школами та пошуку можливостей для апробації та впровадження результатів досліджень», – зауважила Наталія Савичук.

Також з привітальним словом виступила проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи Раїса Моісеєнко, яка наголосила на важливості інтеграції наукових досліджень молодих вчених у міжнародний простір та побажала всім плідної та цікавої роботи під час науково-практичної інтернет-конференції. Трагічні події останніх трьох місяців сколихнули наші серця та змусили задуматися про фундаментальні цінності суспільства. Одним з найважливіших аспектів, що зараз, як ніколи, визначає нас як справді цивілізованих людей є пошук істини, захист правди та історичної справедливості. І одним з найкращих методів для цього є, звичайно, наука та навчання.

Також з привітальними словами долучились: декан факультету підвищення кваліфікації викладачів, професор Лариса Бабінцева та директор інституту стоматології, професор Олена Дорошенко, які зазначили, що для того, щоб глибоко та повно оволодіти матеріалом навчальних та наукових програм, необхідно передусім сформувати якості дослідника, розширити науковий світогляд, теоретичний кругозір і ерудицію. Саме для цього і проводяться наукові конференції.

Після привітання проректора з наукової роботи голова ради молодих вчених Сабіна Аугунас зазначила, що за час існування конференцій для молодих вчених, ми разом пережили не лише багато позитивних емоцій, але й нелегкі випробування: пандемію коронавірусної інфекції та війну. Було відзначено, що участь молодих науковців з різних міст України - це чудова нагода, не тільки обмінятись досвідом, новими напрацюваннями, досягненнями, відкриттями, а й ознайомитися із сучасними науковими та інноваційними технологіями в медицині та фармації. Також Сабіна Аугунас виразила свою вдячність усім колегам, лікарям, науковцям та дослідникам в Україні та за кордоном за підтримку та солідарність у такий  складний для України час.

Конференція розпочалась зі Школи молодого вченого, в межах школи зробили доповіді: Ірина Тихонкова – к. біол. н., експертка з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics, з темою доповіді: «Tips and tricks. Як обрати видання для публікації та не помилитися з вибором»; Bartłomiej Więckowski– Customer Consultant Research Intelligence, Elsevier з темою доповіді: «Scopus – the power of data»; Олександр Вольф – магістр соціальної роботи, к. політ. н., асистент кафедри паліативної та хоспісної медицини з темою доповіді: «Перспективи міжнародного фінансування молодих вчених під час війни» та Gosia Warmińska-Marczak– Head of Academic Success for Elsevier’s Global Medical Education and a MindLife Champion at Elsevier з темою доповіді: «Achieving best learning outcomes with  ClinicalKey Student, Complete Anatomy and Osmosis».

У межах конференції молодими вченими було представлено результати своїх досліджень 45 доповідями та 18 стендовими доповідями у 5 секціях: «Педіатрія, репродуктивні технологія, акушерство і гінекологія»; «Хірургія, невідкладна медична допомога, анестезіологія, інтенсивна терапія та військова медицина»; «Терапія; фармація та фармакологія»; «Психіатрія, неврологія, наркологія, філософія, стоматологія» та «Філософія (етико-правові аспекти медичної практики)». На кожній секції журі оцінювало доповіді молодих вчених, кращі роботи з яких були відзначені дипломами І, ІІ та ІІІ ступеней та у номінаціях: наукова новизна дослідження та практична значимість дослідження.

На секції № 1 «Педіатрія, репродуктивні технологія, акушерство і гінекологія» журі відзначили дипломами: I ступеня – Ірина Глогуш (НУОЗ України імені П. Л. Шупика (м. Київ), аспірантка кафедри педіатрії № 1), Роман Ткачук (Буковинський державний медичний університет (м. Чернівці), аспірант кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб); ІІ ступеня – Артур Висоцький (НУОЗ України імені П. Л. Шупика (м. Київ); аспірант кафедри акушерства, гінекології та перинатології), Анастасія Романчук НУОЗ України імені П. Л. Шупика (м. Київ); аспірантка кафедри педіатрії № 1). ІІІ ступеня – Анастасія Погрібна (Запорізький державний медичний університет (м. Запоріжжя), аспірантка кафедри госпітальної педіатрії), Анастасія Рубінштейн (НУОЗ України імені П. Л. Шупика, аспірантка кафедри акушерства і гінекології № 1. Диплом у номінації «Наукова новизна дослідження»: Катерина Супрунюк (НУОЗ України імені П. Л. Шупика (м. Київ); аспірантка кафедри акушерства і гінекології № 1).

На секції № 2 «Хірургія, невідкладна медична допомога, анестезіологія, інтенсивна терапія та військова медицина» журі відзначило дипломами: I ступеня – Юрій Перекопайко (НУОЗ України імені П.Л. Шупика (м. Київ), аспірант кафедри нейрохірургії), Роман Бігун (Івано-Франківський національний медичний університет (м. Івано-Франківськ), аспірант кафедри травматології та ортопедії), Петро Семенів (ДУ Національний інститут серцево судинної хірургіі імeні М. М. Амосова (м. Київ), аспірант кафедри хірургії серця та магістральних судин), Євгеній Кругляк (НУОЗ України імені П.Л. Шупика (м. Київ), аспірант кафедри хірургії та судинної хірургії, лікар-хірург); ІІ ступеня – Анастасія Самусєва (НУОЗ України імені П. Л. Шупика (м. Київ); аспірантка кафедри онкології), Олег Фейта (НУОЗ України імені П. Л. Шупика (м. Київ); аспірант кафедри комбустіології та пластичної хірургії), Павло Бульба (Запорізький державний медичний університет (м. Запоріжжя), інтерн кафедри загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти); ІІІ ступеня – Олег Тробмбола (Івано-Франківський національний медичний університет (м. Івано-Франківськ), аспірант кафедри хірургії післядипломної освіти), Олексій Кушніренко (НУОЗ України імені П.Л. Шупика (м. Київ), аспірант кафедри урології; диплом в номінації «Практична значимість дослідження»: Мехр Сейед Поурія Хоссейні (лікар в Royal Papworth Hospital, Англія); диплом в номінації «Наукова значимість дослідження»: Олексій Оліфіренко (НУОЗ України імені П.Л. Шупика (м. Київ), аспірант кафедри ортопедії і травматології № 1).

На секції № 3 «Терапія; фармація та фармакологія» журі відзначило дипломами: I ступеня – Наталія Носко (НУОЗ України імені П.Л. Шупика (м. Київ), аспірантка кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії), Леся Середюк (Івано-Франківський національний медичний університет (м. ІваноФранківськ), PhD (к.мед.н.), асистентка кафедри пропедевтики внутрішньої медицини), Ірина Кіруша (Полтавський державний медичний університет (м. Полтава), студентка медичного факультету, 4 курсу); ІІ ступеня – Анастасія Пилипенко (НУОЗ України імені П.Л. Шупика (м. Київ), аспірантка кафедри акушерства, гінекології і репродуктології), Лілія Чернеда (Запорізький державний медичний університет (м. Запоріжжя), аспірантка кафедри дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО); ІІІ ступеня – Галина Ялова (Запорізький державний медичний університет (м. Запоріжжя), аспірантка кафедри інфекційних хвороб), Дмитро Чернявський (Запорізький державний медичний університет (м. Запоріжжя), аспірант кафедри онкології та онкохірургії).

На секції № 4 «Психіатрія, неврологія, наркологія, філософія, стоматологія» дипломами нагороджуються: I ступеня – Оксана Мац (Полтавський державний медичний університет (м. Полтава), студентка медичного факультету № 1, 2-го курсу, Катерина Рунчева (Запорізький державний медичний університет (м. Запоріжжя), студентка медичного факультету, 6-го курсу), Оксана Кобзар (НУОЗ України імені П.Л. Шупика (м. Київ), аспірантка кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології), Наталія Малашенко (НУОЗ України імені П. Л. Шупика (м. Київ), аспірантка кафедри стоматології), Ірина Гергель (Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ), аспірант кафедри ортодонтії); ІІ ступеня – Олена Кириченко (Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова (м. Вінниця), аспірантка кафедри нервових хвороб), Дмитро Зайцев (НУОЗ України імені П.Л. Шупика (м. Київ), старший викладач кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології), Олена Демидас (НУОЗ України імені П.Л. Шупика (м. Київ), аспірантка кафедри неврології № 2), Наталія Турянська (НУОЗ України імені П.Л. Шупика (м. Київ), аспірантка кафедри терапевтичної стоматології), Лариса Михайловська (НУОЗ України імені П.Л. Шупика (м. Київ), аспірантка кафедри стоматології), Таїсія Куцюк (НУОЗ України імені П.Л.Шупика (м. Київ), аспірантка кафедри стоматології); ІІІ ступеня – Олександр Башинський (НУОЗ України імені П.Л. Шупика (м. Київ), аспірант кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології), Борис Деркач (НУОЗ України імені П.Л. Шупика (м. Київ), аспірант кафедри радіології), Анастасія Гончар (лікар-невролог універсальної клініки «Оберіг»), Анатолій Куцюк (НУОЗ України імені П.Л. Шупика (м. Київ), аспірант кафедри стоматології).

На секції № 5 «Філософія (етико-правові аспекти медичної практики)» I ступеня – Станіслава Рикова (НУОЗ України імені П.Л. Шупика (м. Київ), аспірантка кафедри інфекційних хвороб), Ярослав Начеса (НУОЗ України імені П.Л. Шупика (м. Київ), аспірант кафедри оториноларингології), Ольга Кривітченко (НУОЗ України імені П.Л. Шупика (м. Київ), старший викладач кафедри філософії); ІІ ступеня – Лідія Денова (НУОЗ України імені П.Л. Шупика (м. Київ), асистентка кафедри нефрології та НЗТ), Оксана Коваль (НУОЗ України імені П.Л. Шупика (м. Київ), аспірантка кафедри радіології); ІІІ ступеня – Юлія Аубекерова (НУОЗ України імені П.Л. Шупика (м. Київ), аспірант кафедри неонатології).

Дякуємо усім за участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 4.0».

Трансляцію конференції можна переглянути за посиланням: https://youtu.be/l8tOvT6396A 

Матеріали конференції можна знайти за посиланням: https://nuozu.edu.ua/s/orhany-hromadskoho-samovriaduvannia/naukove-tovarystvo-molodykh-vchenykh/konferentsii-molodykh-vchenykh

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також