Google search

 
 

29 березня 2022 року (8 годин) проведено майстер-клас «Алгоритми проведення серцево-легеневої реанімації при ураженні радіаційними, біологічними та хімічними агентами», навчались 13 слухачів.

На початку майстер-класу були розглянуті теоретичні основи впливу радіаційних, біологічних та хімічних чинників на організм людини. Розібрали види радіаційних агентів, принципи радіаційного захисту, характеристику гострого променевого синдрому, проведення медичного сортування, послідовність надання медичної допомоги постраждалим, перелік і терміни проведення лікувально-діагностичних заходів при різних ситуаціях. Розглянули класифікацію біологічної зброї, характеристику біологічних агентів, токсинів. Звернули увагу на клінічні ознаки, які характерні для використання токсинів, першочергові заходи в осередку та організацію медичної допомоги в умовах надзвичайної ситуації, зумовленої біологічними агентами. Наступна частина майстер-класу була присвячена сильнодіючим отруйним речовинам: основним шляхам надходження, механізму токсичної дії, клінічним проявам, особливостям надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах ураженим бойовими токсичними агентами, антидотній терапії.

Для підвищення ефективності надання медичної допомоги постраждалим внаслідок застосування радіаційних, біологічних та хімічних агентів важливим елементом підготовки медичних фахівців є вивчення порядку одягання захисних костюмів, протигазу. З метою підвищення ефективності персонального захисту було проведено тренування слухачів.

У наступній частині майстер-класу детально розглянули вимоги до проведення серцево-легеневої реанімації (СЛР) у відповідності з рекомендаціями European Resuscitation Council (ERC), 2021. Звернули увагу на роль диспетчерів у забезпечення СЛР, кроки проведення, критерії припинення, особливі моменти, можливі ускладнення. Розглянули особливості СЛР при ураженні радіаційними, біологічними та хімічними агентами Далі слухачі попарно відпрацьовували практичні навички. Також були змодельовані різні ситуації, коли СЛР надавалась самостійно та з асистентом (у відповідності з наказом МОЗ №1269 від 05.06.2019 р.). Розглянуто типові помилки при проведенні реанімаційних заходів.

У кінці майстер-класу проведена оцінка набутих теоретичних знань (шляхом застосування тестових запитань і ситуаційних задач) та результатів освоєння практичних навичок слухачами (правильно виконані кроки, неправильно виконані кроки та шляхи їх усунення), підведені підсумки.