Google search

 
 

В режимі онлайн було проведено чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету. Голова вченої ради професор Віктор Трохимчук повідомив  присутнім інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів та перспективи підготовки резерву на посади завідувачів на кафедрах факультету та популяризація їх діяльності в наукових е-мережах.

Завідувач кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології, професор Денис Варивончик поділився з присутніми досвідом та своїм баченням щодо перспектив удосконалення лікувально-діагностичної та консультативної роботи на кафедрах медико-профілактичного і фармацевтичного факультету. Клінічна робота науково-педагогічного персоналу факультету університету є досить перспективною і необхідною з урахуванням доцільності її виконання на сучасних клінічних базах, забезпечених новітньою діагностичною апаратурою, з використанням прогресивних методів лікування та реабілітації хворих. Створення університетської клініки є одним із перспективних питань розвитку НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Гаранти освітніх програм д.фарм.н. Сергій Соловйов та професор Лена Давтян доповіли про реалізацію планів заходів для підготовки до акредитації освітньо-професійної програми другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступінь доктора філософії) за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» із урахуванням вимог «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та методичних рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Плани виконуються в установлені терміни.

Затверджені індивідуальні плани наукової роботи аспірантів кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування Олексія Щиріна, Ліни Рудакової, Михайла Школьника, Людмили Гордієнко, Андрія Круцька, Артема Григоряна,  Максима Притули, Світлани Соловей.

Заслухані та затверджені звіти аспірантки кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології Людмили Харчук, аспіранток кафедри фармацевтичної технології і біофармації Анни Луцької та Тетяни Остащенко.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу