Google search

 
 

Початок навчального року на кафедрі відзначився проведенням двотижневого циклу тематичного удосконалення «Принципи організації харчування різних груп населення в сучасних умовах» (10.01-24.01.2022), який зібрав лікарів медико-профілактичного профілю і проходив в очно-заочній формі з елементами дистанційного навчання.

В рамках очної частини слухачі отримали нові теоретичні знання з питань сучасної реформи шкільного харчування й особливостей впровадження нових процедур організації безпечного харчування в закладах освіти в умовах пандемії COVID-19. Фрагмент дистанційної форми навчання також був насичений наочними матеріалами і позитивно сприйнятий лікарями, вони залишилися задоволеними як змістовною складовою, так і технічною його реалізацією.

Новим для слухачів стало впровадження на циклі удосконаленої форми контролю якості отриманих знань. Згідно з наказами МОЗ України № 1751, № 1753 від 18.08.2021, розроблені різні форми для оцінки набутих знань і виявлення повноти засвоєння матеріалу за тестовим контролем та іспитом.  Переважна більшість тестових завдань, що  використовувалися під час іспиту, була орієнтована на вибір правильної відповіді (однієї чи декількох). Але поряд з ними застосовувались й інші їх різновиди: відкрита форма з короткою чи розгорнутою відповіддю, завдання на встановлення експертної відповідності та завдання на визначення правильної послідовності заходів та інші. Таке урізноманітнення та модернізація тестів надає можливість слухачам аналізувати отримані знання та використовувати їх результати у своїй практичній діяльності, а викладачу одержати більш повну інформацію щодо рівня засвоєння знань.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 49.5% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу