Google search

 
 

1 грудня 2021 року було проведено засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету під головуванням декана професора Віктора Трохимчука. Заступник декана Сергій Соловйов доповів присутнім про аналіз управління зворотним процесом на кафедрах факультету. Результати анкетування якості діяльності науково-педагогічних працівників медико-профілактичного і фармацевтичного факультету з лікувальної та освітньої роботи позитивні.

Проведений ретельний аналіз анонімного опитування слухачів більшості проведених у поточному році навчальних циклів по всім кафедрам медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, з коментарями найактуальніших пропозицій та зауважень слухачів циклів. Викладачі творчо підходять до анкетування, відслідковують реальні причинно-наслідкові зв’язки у результатах відповідей слухачів, детально і об’єктивно аналізують кожний пункт анкет, оперативно реагують на зауваження і пропозиції.

Голова комісії з наукової та лікувально-діагностичної роботи професор Олександра Івахно розповіла про результати планової перевірки на кафедрі фармацевтичної технології і біофармації. За результатами перевірки роботу кафедри фармацевтичної технології і біофармації визнано задовільною. Декан факультету професор Віктор Трохимчук висловив подяку завідувачу кафедри професору Лєні Давтян за ретельну роботу.

Вчена рада факультету розглянула індивідуальний план наукової роботи аспіранта заочної форми навчання за контрактом кафедри фармацевтичної технології і біофармації Остащенко Тетяни та тему дисертації: «Розробка складу та технології лікарських форм місцево-анестезуючої та протизапальної дії» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Науковий керівник – д. фарм. н., професор кафедри фармацевтичної технології і біофармації. За результатами розгляду та дискусії було порушено клопотання перед вченою радою НУОЗ України імені П. Л. Шупика щодо затвердження індивідуального плану наукової роботи.

Заступник декана д.фарм.н. Сергій Соловйов представив на розгляд і затвердження монографію «Професійна підготовка медичних представників фармацевтичних компаній у Федеративній Республіці Німеччині: теоретичний та практичний вимір», підготовлену к.пед.н. асистентом кафедри організації і економіки фармації Наталією Білоусовою за науковою редакцією д.пед.н., професора Людмили Пуховської. Порушено клопотання перед вченою радою НУОЗ України імені П. Л. Шупика щодо затвердження монографії.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також