Google search

 
 

8 листопада 2021 року в Національному університеті охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика відбувся захист дисертації здобувача ступеня доктора філософії очного аспіранта кафедри хірургії та судинної хірургії (завідувач кафедри - професор С. Саволюк) 4-го року навчання Р. Геращенка на тему: «Ендовенозне електрозварювання у лікуванні висхідного тромбофлебіту великої підшкірної вени» (галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина», спеціалізація 14.01.03. – Хірургія), що виконана під керівництвом професора кафедри хірургії та судинної хірургії, професора В. Ходоса.

Головою спеціалізованої вченої ради ДФ 26.613.052 було призначено професора, завідувача кафедри хірургії та проктології НУОЗ України імені П.Л. Шупика Я. Фелештинського; рецензентами – професора В. Сморжевського, професора кафедри хірургії та трансплантології та к. мед. н., доцента Н. Присяжну, доцента кафедри хірургії та трансплантології; опонентами –  професора, завідувачку кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії Вінницького НМУ імені М.І. Пирогова В. Петрушенко та завідувача кафедри загальної хірургії Івано-Франківського НМУ професора І. Гудза.

В доповіді аспірант висвітлив основні положення роботи, акцентуючи увагу на актуальності представленої ургентної хірургічної проблеми, враховуючи динаміку вітчизняних та світових показників захворюваності на варикозну хворобу та її ускладнення у вигляді гострого висхідного тромбофлебіту; здійснена оцінка ранніх та віддалених результатів застосування ендовенозної електрозварювальної технології під час виконання ургентних малоінвазивних втручань.

Враховуючи, що ургентна та планова малоінвазивна флебологія є одним з пріоритетних напрямків наукових досліджень кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, що виконуються під керівництвом професора С. Саволюка, то результати дисертаційної роботи оформлені в відповідні розділи ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи кафедри, впроваджено в програму циклів тематичного удосконалення «Ендовенозне електрозварювання в хірургії варикозної хвороби та її ускладнень» та «Малоінвазивні методики в флебології» та в роботу хірургічних відділень клінічних баз кафедри.

В виступах рецензентів та опонентів була підкреслена важливість проведеного дисертаційного дослідження, особливо медико-соціальний аспект обраної наукової проблеми, її практичне та теоретичне значення та вирішення ургентної проблеми сучасними малоінвазивними та малотравматичними хірургічними технологіми.

Рішенням спеціалізованої вченої ради ДФ 26.613.052 аспіранту кафедри хірургії та судинної хірургії Р. Геращенку було присуджено ступінь доктора філософії, оскільки за актуальністю теми, обсягом проведених клінічних досліджень, викладеним у роботі матеріалом, обґрунтованістю та об’єктивністю висновків, науковій новизні та практичним значенням дисертаційна робота відповідає всім вимогам.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 75% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також