Google search

 
 

06 жовтня 2021 року відбулось чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету під головуванням декана факультету професора Віктора Трохимчука.

Голова комісії вченої ради факультету з наукової роботи професор Олександра Івахно доповіла про результати роботи експертних проблемних комісій НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Відповідно до звітів, поданих до деканату факультету головами ЕПК, роботу ЕПК у 2021 році затверджено одноголосно. Професор Олександра Івахно доповіла про стан виконання індивідуальних планів наукових робіт та освітньої складової здобувачами наукових ступенів (аспіранти, докторанти, пошукачі) на медико-профілактичному і фармацевтичному факультеті. За результатами заслуховування звітів аспірантів було рекомендовано продовжити навчання в аспірантурі та виконання індивідуального плану наукової роботи. Професор Олександра Івахно доповіла про співпрацю кафедр факультету з науковими установами та закладами охорони здоров’я України. У 2021 році кафедри співпрацюють з 16 закладами охорони здоров’я України та 16 науково-дослідними установами за юридично оформленими угодами. У процесі заключення знаходяться ще 3 угоди. Співпраця є результативною, що реалізується не тільки у підготовці сучасних фахівців, але й проведенні науково-практичних конференцій, виконанні наукових досліджень.

Голова комісії з виховної роботи професор Сергій Убогов доповів про міжнародне співробітництво кафедр Університету та підготовку фахівців для зарубіжних країн. Основними напрямками міжнародної діяльності кафедр медико-профілактичного і фармацевтичного факультету була публікація статей у зарубіжних виданнях, участь у міжнародних конференціях з публікацією тез доповідей, членство в редколегіях зарубіжних фахових видань та інші. Перспективним питанням залишається підготовка фахівців для зарубіжних країн – магістрів, докторів філософії, слухачів циклів спеціалізації!

Голова вченої ради факультету професор Віктор Трохимчук повідомив, що в газеті «Урядовий кур’єр» № 167 від 01.09.2021 р. був оголошений конкурс на заміщення 0,25 ст. вакантної посади професора кафедри організації і економіки фармації НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Інформував, що за цей період подана лише одна заява від доцента кафедри ОЕФ, д. фарм. н., Сергія Соловйова. Професор Трохимчук ознайомив присутніх з особовою справою, з витягом з протоколу засідання кафедри організації і економіки фармації від 01.10.2021 № 7 та представив дані з особової справи претендента на посаду професора кафедри організації і економіки фармації. Завідувач кафедри організації і економіки фармації, доцент Вадим Гульпа відзначив, що Сергій Соловйов - висококваліфікований науково-педагогічний працівник, науковець. звернув увагу присутніх на високі показники наукової, навчально-методичної роботи д. фарм. н. Соловйова, особисті якості, такі як цілеспрямованість, наполегливість, комунікабельність, компетентність, організаторські здібності, які проявив за час роботи на посаді. Має значні праці за вказаною спеціальністю. Доцент Сергій Соловйов повністю відповідає заявленій посаді та заслуговує на обрання на посаду професора кафедри організації і економіки фармації. Голова вченої ради факультету, професор Віктор Трохимчук підтримав висунуту пропозицію, звернув увагу членів вченої ради на високі показники наукової діяльності Соловйова та рекомендував затвердити звіт і підтримати кандидатуру Сергія Соловйова на посаду професора кафедри організації і економіки фармації. Вчена рада факультету одноголосно затвердила звіт про науково-педагогічну діяльність доцента кафедри організації і економіки фармації д.фарм.н. Сергія Соловйова та порушила клопотання перед вченою радою Університету щодо обрання на посаду професора кафедри організації і економіки фармації.

Голова вченої ради, професор Віктор Трохимчук довів вимоги наказу НУОЗ України імені П. Л. Шупика від 14 березня 2019 р. № 1298 щодо Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, витяг із протоколу засідання кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології щодо звіту про науково-педагогічну діяльність к. мед. н. Ігоря Коханова. У рішенні засідання кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології, яке прийнято одноголосно відкритим голосуванням, підтверджуються високий науково-методичний рівень викладання навчальних дисциплін та відповідність здобувача заявленому вченому званню доцента по кафедрі промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології. Доцент Вікторія Буцька звернула увагу присутніх на високий рівень професійних знань, науковий та навчально-методичний рівень Ігоря Коханова, особисті якості, такі як цілеспрямованість, наполегливість, компетентність, які проявив Ігор Коханов за час роботи на посаді доцента кафедри. Висловила пропозицію підтвердити високий науково-методичний рівень викладання навчальних дисциплін, відповідність вченому званню доцента та рекомендувати вченій раді НУОЗ України імені П. Л. Шупика присвоїти вчене звання доцента по кафедрі промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології к. мед. н. Ігорю Коханову. Голова вченої ради професор Віктор Трохимчук підтримав висунуту пропозицію, звернув увагу членів вченої ради на відповідність критеріям, що висуваються до претендентів, відмітив високі показники наукової діяльності Ігоря Коханова. Вченою радою факультету одноголосно було затверджено звіт про науково-педагогічну діяльність та порушено клопотання перед вченою радою НУОЗ України імені П. Л. Шупика щодо присвоєння Ігорю Коханову вченого звання доцента по кафедрі промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу