Google search

 
 

В умовах реформування системи охорони здоров'я населення в Україні стало неминучим запровадження стандартів якості надання медичної допомоги. В зв'язку з цим підвищилось значення патологоанатомічної діяльності, яка направлена на забезпечення якості діагностики та покращення лікувально-діагностичної роботи.

Переведення системи охорони здоров'я населення на нові умови господарювання та стандартизація медичної допомоги вимагають широкого використання результатів патологоанатомічних досліджень як прижиттєвих, так й посмертних, як об'єктивного критерію оцінки кінцевих результатів діяльності лікувально-профілактичних закладів різних форм власності.

Відповідно до частини четвертої статті 72 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, визначає Порядок проведення патологоанатомічного розтину. З метою регламентації проведення патологоанатомічних досліджень Міністерством охорони здоров'я України  видано наказ від 06 вересня 2021 року № 1877 «Про затвердження Порядку проведення патологоанатомічного розтину», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2021 р. за № 1239/36861.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Порядку проведення патологоанатомічного розтину» розроблено з метою запровадження Порядку проведення патологоанатомічних розтинів тіл осіб, померлих від хвороб і патологічних станів у закладах охорони здоров’я та померлих за місцем проживання без ознак насильницької смерті, з метою встановлення причин, механізмів смерті пацієнтів, остаточного діагнозу, уточнення та контролю достовірності і повноти прижиттєвої діагностики, експертної оцінки і контролю якості надання медичної допомоги, у тому числі, дотримання галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я, отримання даних про структуру смертності, безперервного підвищення професійного рівня лікарів.

Основні положення даного наказу визначають правила та процедури проведення патологоанатомічних розтинів тіл осіб, померлих від хвороб і патологічних станів у закладах охорони здоров’я України різних форм власності та у випадках смерті за місцем проживання, у тому числі проведення розтину тіл осіб, померлих від вірусних пневмоній, тяжких гострих респіраторних інфекцій, коронавірусної хвороби (COVID-19), або з підозрою на неї.

До складу експертів робочої групи (виконувач обов’язків заступника голови робочої групи) з розробки Проекту наказу «Порядок проведення патологоанатомічного розтину», згідно із наказом МОЗ України від 29 травня 2018 року № 58-Адм, увійшла завідувачка кафедри патологічної та топографічної анатомії Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика професор Олена Дядик.

Як зазначила, Олена Олександрівна, затвердження наказу МОЗ України забезпечить удосконалення діагностичного процесу, експертну оцінку і контроль якості надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я України будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, якісний аналіз помилок діагностики та лікування, безперервний професійний розвиток, постійне оновлення і поглиблення знань лікарів всіх спеціальностей. Наказ врегульовує питання прижиттєвої (в тому числі, інтраопераційної) патологоанатомічної діагностики патологічних процесів та захворювань.

Даний наказ МОЗ України містить такі розділи: загальні положення, порядок направлення тіл померлих на розтин, порядок проведення патологоанатомічного дослідження тіл померлих, порядок проведення розтину тіл померлих, що містять радіоактивні речовини, порядок проведення розтину тіл донорів-трупів, порядок проведення патологогістологічного дослідження секційного матеріалу, порядок проведення патологоанатомічного дослідження біопсійного і операційного матеріалів, порядок оформлення первинної медичної документації розтинів, порядок зберігання і видачі тіл померлих у патологоанатомічних відділеннях, бюро (центрі), порядок зберігання матеріалів та первинної медичної документації патологоанатомічних досліджень.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 84.75% - 4 Голосів
Корисність матеріалу: 82.67% - 3 Голосів
Доступність матеріалу: 81.67% - 3 Голосів

Загальна оцінка матеріалу