Google search

 
 

Сучасна функціональна діагностика має в своєму розпорядженні велику кількість інструментальних методів дослідження. Одним із найбільш поширених, інформативних і доступних з них є електрокардіографія. Цей метод дослідження біоелектричної активності серця з часу його відкриття Ейнтховеном є провідним в діагностиці порушень ритму і провідності, ішемічної хвороби серця, кардіоміопатій та інших захворювань серцево-судинної системи.

Однією з істотних і очевидних переваг цього методу діагностики є його безпечність. Це дозволяє повторювати дослідження без обмежень, що досить важливо не тільки для діагностики захворювання, але і для спостереження за його перебігом, контролю ефективності лікування і прогнозування ускладнень. 

Саме з цією метою на кафедрі сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги  Інституту сімейної медицини Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з 16.09.21р. по 30.09.21 р. проведено цикл тематичного удосконалення «ЕКГ-діагностика в практиці сімейного лікаря», куратором якого виступила доцент Ліліана Клименко. Цикл розрахований на лікарів загальної практики-сімейної медицини, терапевтів, педіатрів та лікарів інших спеціальностей, які цікавляться питаннями ЕКГ-діагностики захворювань серцево-судинної системи. Метою циклу стало удосконалення знань, умінь та навичок з методів амбулаторної ЕКГ-діагностики, а також оволодіння знаннями зі змін ЕКГ при порушеннях функції автоматизму, збудливості і провідності, вивчення ЕКГ-ознак гіпертрофій відділів серця, змін ЕКГ при різних клінічних формах ІХС, електролітних, метаболічних змінах і синдромах передзбудження (преекзитації) шлуночків. Основне місце відводилося аналізу ЕКГ і особливостям змін при серцево-судинних захворюваннях. Крім теоретичної підготовки (лекції, семінари, практичні заняття) слухачі  мали змогу самостійно проводити аналіз отриманих даних і оформляти протокол ЕКГ-заключення.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також