Google search

 
 

25 червня 2021 р. об 11:00 відбулася пресконференція на тему: «Наукова спеціальність «Загальна практика – сімейна медицина» – запорука якісної первинної медичної допомоги в Україні». Організатором виступив навчально-науковий Інститут сімейної медицини Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. Модератор: директор Інституту сімейної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика професор Олег Шекера.

Учасниками пресконференції виступили: директор Інституту сімейної медицини НУОЗ України ім. П. Л. Шупика, академік НАН ВО України, д. мед. н., професор, заслужений лікар України Олег Шекера; завідувач кафедри сімейної медицини д. мед. н., проф. Людмила Хіміон; завідувач кафедри сімейної медицини та АПД д. мед. н., проф., заслужений лікар України Лариса Матюха; професор кафедри сімейної медицини, академік НАН ВО України, д. мед. н., проф. Вікторія Ткаченко, сімейний лікар Руслан Добровольський, які обговорили питання включення наукової спеціальності «Загальна практика–сімейна медицина» в проект наказу МОН України «Про затвердження переліку наукових спеціальностей за галузями науки, відповідно до яких присуджуються наукові ступені кандидата наук та доктора наук».

За визначенням Європейської асоціації сімейної медицини (European Wonca, 2002, 2005) «Загальна практика–сімейна медицина» – це академічна і наукова дисципліна з своєю власною метою, завданнями, методами дослідження, доказовою базою і клінічною діяльністю.

Історія наукової спеціальності 14.01.38 «Загальна практика-сімейна медицина» почалася у 2010 р., коли вона була внесена до переліку наукових спеціальностей наказом ВАК України від 29.04.2010 №273, що було викликано підвищенням значення сімейної медицини в загальній структурі системи охорони здоров’я України та необхідністю здійснення наукових досліджень у зазначеному напрямку.

За короткий проміжок часу, з моменту встановлення наукової спеціальності «Загальна практика–сімейна медицина» досвідчені та молоді вчені України захистили три докторські (Лариса Матюха, Вікторія Ткаченко, Сергій Ципаренко) і десятки кандидатських дисертацій.

Сьогодні потребують наукового обґрунтування, розробки та апробації нормативно-правові документи, джерела та механізми фінансування сімейної медицини в сучасних економічних умовах, освітні програми, а також моделі надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини.

Учасники пресконференції вважають, що включенню до переліку наукових спеціальностей за галузями науки МОН України, наукової спеціальності «Загальна практика - сімейна медицина» («Медичні науки») є нагальною потребою і стане важливим кроком щодо можливості здійснення наукових досліджень у зазначеному напрямку щодо розвитку охорони здоров’я в нашій країні.

Відеозапис можна переглянути на Укрінформ за посиланням: https://youtu.be/Xi_uO3_43h8

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 69.5% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 66% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 69.5% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу