Google search

 
 

11—12 червня 2021 року співробітники кафедри патологічної та топографічної анатомії НУОЗ України імені П. Л. Шупика взяли активну участь у науково-практичній конференції «Патоморфологія XXI: виклики та тренди», яка пам’яті та 140-річчю видатного вченого академіка О. О. Богомольця.

У перший день конференції завідувачка кафедри професор Олена Дядик та доцент кафедри, доктор філософії Phd Марія Іванова виступили з доповіддю на тему: «Протеомні дослідження в патологічній анатомії — можливості та перспективи». У представленій доповіді надано уявлення про найсучасніший метод в медицині – протеомні дослідження, які дозволяють проводити кількісну та якісну характеристику груп біологічних молекул у проекції структури, функції та динаміки організму. Данні дослідження дозволяють науковцям: більш глибоке розуміти фізіологію організму, вивчати закономірності розвитку захворювань з урахуванням молекулярних взаємодій, виявляти невідомі властивості різних тканин, розробляти сучасні діагностичні та терапевтичні біомаркери та проводити персоналізовану тактику ведення пацієнтів. У  доповіді представлені власні данні при дослідженні IgA-нефропатії  у порівнянні з іншими формами гломерулонефритів за допомогою MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation Mass Spectrometry) матрикс активованої лазерної дезорбції/іонізації та MSI (Mass spectrometry Imaging) масс-спектрометрії — методу, який заснований на визначенні відношення маси речовини до заряду іонів (час польоту). Знайдені вісім сигналів, які відрізняли IgA-нефропатію від інших форм гломерулонефритів, встановлені параметри, які дозволяють встановлювати дані про дистрибуцію прозапальних та репаративних процесів у незалежній об'єктивній манері, що в подальшому може допомогти у стратифікації пацієнтів та формуванні прогнозів при різних захворюваннях.

 

Проведення даного дослідження стало можливим завдяки плідній співпраці кафедри патологічної та топографічної анатомії та Міланського університету Бікокка (Італійська Республіка). 

 

У другий день – професор Дядик взяла участь, як член журі розіграшу Кубка патологів та голови секції з онкології.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також