Google search

 
 

3—4 червня 2021 року у місті Києві відбувся 1-й Конгрес з міжнародною участю «Тромбози та кровотечі як міждисциплінарна проблема». Кожного року у світі констатують більше 10 мільйонів тромботичних ускладнень, які щоденно забирають життя у 1600 людей.

Сучасні протоколи та клінічні настанови відносно профілактики та лікування тромбозу і кровотеч зазнають регулярних змін та доповнень. 

У роботі конгресу взяли участь спеціалісти різних напрямів медицини – кардіологи, анестезіологи, судинні хірурги, акушери-гінекологи, радіологи, клінічні фармакологи. Модератором секції «Акушерство і гінекологія» був завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 НУОЗ України імені П. Л. Шупика Олег Голяновський. Кафедра широко представила свої здобутки та напрацювання у питаннях профілактики та лікування кровотеч в практиці акушера-гінеколога. 

Аспірант кафедри Ганна Гончаренко представила доповідь «Інновації розродження вагітних з аномальним розташуванням і прирощенням плаценти». На базі кафедри під керівництвом Голяновського проводяться розродження вагітних з аномальним розташуванням плаценти, з застосуванням сучасної методики балонної тампонади аорти. Це дозволяє максимально знизити об`єм інтраопераційної крововтрати та профілактувати грізні ускладнення у вигляді масивної акушерської кровотечі. 

Темою доповіді Юлії Слободян була «Мінімізація крововтрати за проведення повторного кесарева розтину». Жінки з рубцем на матці входять в групу ризику розвитку ускладнень, застосування аргоноплазмової коагуляції тканин, профілактичного введення транексамової кислоти та карбетоцину дозволяє знизити периопераційну крововтрату, тривалість операції, антибактеріальне навантаження. Результати патоморфологічного та імуногістохімічного досліджень рубців, висічених з матки під час кесарева розтину, де під час першої операції була застосована обробка шва на матці факелом аргонової плазми, показали кращі результати регенерації та переважання м`язового компоненту над сполучнотканинним. Аспірант Марина Будченко представила доповідь «Консервативна міомектомія: сучасні методи профілактики тромбогеморагічних ускладнень» та напрацювання кафедри у органозберігаючому хірургічному лікуванні жінок з множинною лейоміомою матки. Методика операції дозволяє зберегти репродуктивну функцію жінок, з подальшим настанням вагітності та розродження жінок після проведеного оперативного втручання за запропонованою методикою.

Читайте також