Google search

 
 

2 червня 2021 року під головуванням декана професора Віктора Трохимчука відбулось чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету.

Голова профбюро факультету, ст. викладач Тетяна Оліфірова доповіла присутнім про застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» на кафедрах факультету (аналіз результатів анкетування слухачів та лікарів (провізорів) — інтернів щодо запобігання проявів корупції). Аналіз проведеної роботи при впровадженні антикорупційної програми в НУОЗ України імені П. Л. Шупика свідчить про вжиті заходи, які дали позитивні результати. Фактів притягнення працівників до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог Закону України  «Про запобігання  корупції»  в університеті не зафіксовано. 

Голова комісії з наукової роботи, професор Олександра Івахно доповіла  про стан виконання індивідуальних планів наукових робіт здобувачами наукових ступенів (аспіранти, докторанти, пошукачі) на медико-профілактичному і фармацевтичному факультеті. У 2017-2021 роках на факультеті захищено 7 докторських і 14 кандидатських дисертацій. Це велика праця, докладена здобувачами, науковими консультантами та науковими керівниками, кафедрами щодо досягнення таких результатів. 

Вчена рада факультету заслухала звіт про науково-педагогічну діяльність за 2019 – 2021 роках старшого викладача кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування к.держ.упр. Світлани Кошової. За період роботи на кафедрі були прочитані лекцій для слухачів на очній та очно-заочній формі навчання, підготовки спеціалізації, тематичних удосконалень, а з 2020 навчального року — лекції для здобувачів другого академічного рівня «магістр». Освоєно та активно використовуються в навчальному процесі нові форми викладання з використанням інтерактивних засобів. 

Здала іспит на рівень В2 з англійської мови, пройшла зарубіжне стажування: в м. Болгарія в University of Finance, Business, Entrepreneurship and Innovation. Підготовлено та опубліковано (після захисту кандидатської дисертації ) 23 наукових праць, з них 13 у вітчизняних та зарубіжних виданнях з питань управління охороною здоров’я та державного управління у сфері охорони здоров’я (список публікацій подано окремо). Професор Василь Михальчук звернув увагу присутніх на високий рівень професійних знань, науковий та навчально-методичний рівень Світлани  Кошової, особисті якості, такі як цілеспрямованість, наполегливість,   компетентність,  які проявила Світлана Кошова за час роботи на посаді ст. викладача кафедри. Висловив пропозицію підтвердити високий науково-методичний рівень викладання навчальних дисциплін, її відповідність вченому званню доцента та рекомендувати вченій раді НУОЗ України імені П. Л. Шупика присвоїти вчене звання доцента по кафедрі управління охороною здоров’я та публічного адміністрування. Вчена рада факультету одностайно вирішила рекомендувати вченій раді НУОЗ України імені П. Л. Шупика присвоїти вчене звання доцента по кафедрі управління охороною здоров’я та публічного адміністрування старшому викладачу кафедри управління охороню здоров’я та публічного адміністрування к.держ.упр. Світлані Кошовій.

Читайте також