Google search

 
 

19—20 травня 2021 року Інститут сімейної медицини Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика спільно з Міжнародною громадською організацією «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства» провели щорічну науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Первинна медична допомога — основна складова охорони здоров’я України (до Всесвітнього дня сімейного лікаря)».

У роботі конференції взяли участь більше 1000 слухачів конференції у форматі on-line, а саме: представники вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних (міських) державних адміністрацій зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина», лікарів загальної практики – сімейних лікарів та лікарів з інших спеціальностей. 

Основною метою конференції було продовження конструктивного діалогу сімейних лікарів, науково-педагогічних працівників і науковців щодо сучасного стану та перспектив подальшого розвитку сімейної медицини в Україні, а також обговорювались проблеми безперервної професійної підготовки лікарів; ролі лікаря загальної практики — сімейного лікаря у профілактиці інфекційних (COVID-19) і неінфекційних захворювань та участі професійних асоціацій в розвитку первинної медичної допомоги як основи системи охорони здоров’я України. 

Відкрив конференцію директор навчально-наукового Інституту НУОЗ України імені П. Л. Шупика професор О. Шекера, який привітав учасників конференції і відмітив необхідність продовження традиції їх проведення та підкреслив роль Інституту сімейної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика у розвитку первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини і проекту Указу Президента України «Про день сімейної медицини». 

З привітанням до учасників конференції виступили Президент WONCA EUROPE професор Ш. Вінкер, президент Української Асоціації сімейної медицини професор Л. Матюха та почесний президент Української Асоціації сімейної медицини професор Є. Заремба, які наголосили на важливості впровадження в життя первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, як з метою покращання рівня медичного забезпечення населення, так і підняття престижу сімейної медицини в Україні.

У роботі конференції взяли участь відомі вчені, зокрема – почесний президент Української Асоціації сімейної медицини професор Є. Заремба, член-кореспондент НАМН України О. Волосовець, професори Л. Хіміон, В. Ткаченко, Л. Матюха, Г. Бекетова, Г. Осьодло, Ю. Гурженко, В. Горачук, О. Дуда, Т. Марушко, Н. Свиридова, Н. Іскра, В. Чайковська, О. Коваленко, В. Мішиєв, Б. Михайлов, Є. Гриневич, І. Зозуля, В. Омелянович, І. Чопей, С. Зайков, доктори медичних наук А. Царенко, Г. Чуприна, В. Чижова, Т. Насонова, А. Волосовець, доценти М. Олійник, І. Сличко, K. Kazanowski (USA), Ю. Бора (Румунія) та інші науково-педагогічні працівники, провідні фахівці з сімейної медицини та інших спеціальностей, а в обговоренні виступів – практикуючі сімейні лікарі та лікарі інших спеціальностей з різних регіонів України.

Для нас надзвичайно важливою стала підтримка міжнародних партнерів, яка була здійснена завдяки професору О. Гульчій та М. Пастуховій. 

З метою забезпечення якості функціонування первинної медичної допомоги на засадах загальної практики – сімейної медицини, адаптації її до міжнародних норм та ринкової моделі економіки, підвищення якості підготовки фахівців з сімейної медицини науково-практична конференція з міжнародною участю «Первинна медична допомога — основна складова охорони здоров’я України (до Всесвітнього дня сімейного лікаря)» пропонує наступне. Затвердити свято в Україні «День сімейної медицини» з метою підняття престижу сімейної медицини в Україні. Внести зауваження та пропозиції до проєкту наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження переліку наукових спеціальностей за галузями науки, відповідно до яких присуджуються наукові ступені кандидата наук і доктора наук» за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» та надіслати до 28 травня 2021 року на електронну адресу: [email protected].

Вищим медичним навчальним закладам України організувати науково-педагогічний процес з урахуванням затверджених програм і планів підготовки лікарів загальної практики – сімейних лікарів та надати пропозиції щодо доведення їх до відповідності умовам міжнародних програм, які підтримані Всесвітньою організацію національних коледжів, академій і академічних асоціацій лікарів загальної практики – сімейних лікарів (WONCA), Європейською академією викладачів сімейної медицини (EURACT) та іншими організаціями. Органам державної влади, профільним асоціаціям, профспілковим організаціям продовжити роботу щодо забезпечення достойного рівня заробітної платні всім медичним працівникам охорони здоров’я України. Місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування розширити мережу закладів охорони здоров’я з надання первинної медичної допомоги відповідно до регіональних планів та покращити їх матеріально-технічне забезпечення з урахуванням створених об’єднаних територіальних громад. 

Резолюцію обговорено та прийнято на заключному пленарному засіданні науково-практичної конференції з міжнародною участю «Первинна медична допомога - основна складова охорони здоров’я України (до Всесвітнього дня сімейного лікаря)» (20 травня 2021 року, м. Київ) за участю слухачів конференції у форматі online.

Читайте також