Google search

 
 

Науково-педагогічні працівники кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії НУОЗ України імені П. Л. Шупика взяли участь в організації та проведенні конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти в гастроентерології», яка відбулася 17 травня 2021 року. Доповідачами на конференції були провідні фахівці в галузі гастроентерології, ендоскопії та радіології з України та Туреччини.

З доповіддю  на актуальну тему, присвячену корекції порушень органів травлення у пацієнтів, які перенесли коронавірусну хворобу виступила завідувачка кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії, член-кореспондент НАМН України Н. Харченко. Директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» професор Ю. Степанов зупинився на сучасних уявленнях про механізм формування функціональної диспепсії та лікуванні пацієнтів із цим захворюванням. 

Доповідь С. Бор – професора гастроентерології університету Еге (Туреччина), Президента турецького товариства гастроентерологів, була присвячена сучасним методам діагностики та лікування кислотозалежних захворювань. Своїм досвідом застосування ендоскопічної сонографії та еластографії з учасниками конференції поділилась експертна група ендоскопістів та радіологів з Туреччини. 

Учасники конференції мали можливість отримати відповіді на питання, які їх цікавили та удосконалити свій професійний рівень.

Читайте також