Google search

 
 

22 травня 2021 року відбувся онлайн-семінар за темою «Сучасна лікарська практика в медицині дитинства, що базується на доказах». В роботі семінару прийняли участь лікарі-педіатри, сімейні лікарі, лікарі інших педіатричних спеціальностей, організатори охорони здоров’я.

Провідні експерти з педіатрії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України» та інших закладів вищої освіти висвітлили актуальні питання сучасної педіатрії та COVID-19. Визнані фахівці Україні взяли участь у виступах, серед них професори О. Волосовець,  С. Крамарьов, С. Кривопустов, Г. Бекетова, О. Шадрін, Т. Крючко, О. Речкіна та інші. Під час онлайн-семінару були розглянуті питання ведення дітей з інфекцією органів дихання; труднощів у діагностиці та диференційній діагностиці інфекцій нижніх дихальних шляхів у дітей; обґрунтування підходів до антимікробної терапії; зв’язку шлунково-кишкового тракту та здоров’я дитини; функціонального абдомінального болю; вікових особливостей неврологічного постковідного синдрому, міждисциплінарні аспекти оториноларингології, неврології та гастроентерології.

Науково-педагогічні працівники кафедри дитячих та підліткових захворювань брали активну участь у проведенні семінару. Завідувачка кафедри професор Г. Бекетова у доповіді «Профілактика і лікування розповсюджених захворювань у дітей в умовах пандемії COVID-19. Особливості лікування кашлю у дітей» висвітлила можливості терапії респіраторних захворювань в умовах сучасної пандемії.  Особливу увагу викликала доповідь професора Г. Бекетової «Пробіотична дезінфекція – основа профілактики нозокоміальних інфекцій та антибіотикорезистентності», яка показала зовсім новий світовий підхід в еру антибіотикорезистентності до дезінфекції. Тема доповіді, її актуальність та запропонований принципово новітній метод – це ще один авангардний крок на шляху до вирішення глобальної проблеми людства: профілактики внутрішньолікарняних інфекцій та кардинального покращення епідеміологічної ситуації.

Доцент кафедри О. Солдатова у своїй доповіді «Гострі респіраторні захворювання у дітей: коли потрібно лікувати?»  висвітлила з доказової точки зору найбільш дискутабельні питання лікарів в умовах сучасної пандемії: які безпечні та ефективні ліки використовувати та коли. Особливий акцент був спрямований на використання рослинних препаратів з позиції доказової медицини.

Доповіді викладачів отримали численну кількість схвальних оцінок і подяк. Працюючи на науковій ниві, працівники кафедри дитячих і підліткових захворювань Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика невпинно продовжують активно брати участь у освітніх медичних заходах.