Google search

 
 

Карантинні заходи на поточному етапі боротьби з Covid-19 диктують обрання нових тактик і технологій освітнього процесу стосовно просування та забезпечення заходів безперервного професійного розвитку (БПР) лікарів загальногуманітарного спрямування.

У березні успішно відбувся двотижневий цикл ТУ «Актуальні питання медичного права», проведений колективом кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права, очолюваним професором Володимиром Красновим. 

У межах навчального циклу вперше використано онлайн технології дистанційного навчання для розгляду правових питань, що дозволили забезпечити саме практичну правову підготовку спеціалістів галузі охорони здоров’я, зробити акцент на відпрацюванні різноманітних правових комунікативних навиків лікарів. 

Серед іншого слухачі вдосконалили свої практично-правові компетентності з тактик забезпечення професійних прав медичних працівників і прав пацієнтів, роботи зі скаргами, взаємодії з правоохоронними органами та громадськими контролерами тощо.

 

Приємно відзначити, що завдяки використанню можливостей онлайн просування заходів БПР НУОЗ України імені П. Л. Шупика слухачами циклу стали не тільки науково-педагогічні працівники нашого закладу, але й закладів вищої освіти галузі охорони здоров’я міста Одеса, представники керівного складу, лікарі різних спеціальностей із закладів охорони здоров’я з міста Одеса, Івано-Франківської, Хмельницької та Чернігівської областей. 

Підсумки заключної конференції та аналіз отриманих від слухачів відгуків показали високий рівень задоволеності отриманою освітньою послугою, роботою колективу кафедри, зокрема куратора циклу Лідії Юрковської, мотивацію до впровадження здобутих компетентностей у практику діяльності на робочих місцях слухачів.

Читайте також