Google search

 
 

Завідувач кафедри медичної та лабораторної генетики НУОЗ України імені П. Л. Шупика, член-кор. НАМН України Н. Горовенко взяла участь у роботі Британо-Українського симпозіуму (БУС-13) «Актуальні питання та інноваційні технології в анестезіології та інтенсивній терапії», який проходив 22 квітня 2021 року в онлайн форматі. Наталія Григорівна виступила з доповіддю на тему «Невідкладні стани при муковісцидозі».

Муковісцидоз – одне з найбільш поширених спадкових поліорганних

захворювань у дітей раннього віку, яке пов’язане з переважним ураженням дихальної і травної систем. Наталія Григорівна у своїй доповіді розповіла про методи діагностики даного захворювання. Також вона зосередила увагу слухачів на методах лікування муковісцидозу, яке здійснюється протягом усього життя.  

У кінці доповіді Н. Горовенко ще раз зауважила, що для належного надання медичної допомоги пацієнтів з муковісцидозом повинна вести мультидисциплінарна команда спеціалістів.