Google search

 
 

Стабільно високими є показники з наукової та інноваційної діяльності кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Вони забезпечують високі рейтингові показники діяльності кафедри, досягаються спільною роботою колективу кафедри та клініки.

Мета – підготовка перспективних наукових кадрів для дієвого резерву на посади асистентів з-поміж аспірантів та виконання наукових досліджень кафедри в рамках планової ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи «Інноваційні технології в хірургічному лікуванні захворювань органів черевної порожнини, черевної стінки та судин» (термін виконання 2017–2021 рр.) 

Так, 24 березня 2021 року на черговому кафедральному засіданні, що через карантинні обмеження, зумовлені епідемічною ситуацією через пандемію COVID-19, проводилося в дистанційному форматі, відбулася атестація аспіранта очної денної форми четвертого року навчання Р. Геращенка. Він завершує виконання дисертаційної роботи за темою «Ендовенозне електрозварювання у лікуванні висхідного тромбофлебіту великої підшкірної вени» під керівництвом професора

В. Ходоса, що присвячена інноваційному розділу ургентної малоінвазивної флебології. А саме: застосуванню малоінвазивної та малотравматичної технології ендовенозного електрозварювання живих біологічних тканин у невідкладних умовах гострого висхідного тромбофлебіту. 

Виступ аспіранта засвідчив, що дисертаційна робота завершена, здійснюється робота щодо підготовки міжкафедрального семінару для попереднього розгляду дисертаційного дослідження. 

За результатами виконання дисертації опубліковано вісім наукових фахових статей, з яких чотири статті в періодичних виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus (3) та Web of Science (1), та чотири статті в рекомендованих МОН України фахових виданнях, отримано один патент на корисну модель. 

Крім того, результати дисертаційної роботи увійшли до наукової монографії кафедри хірургії та судинної хірургії – «Інноваційні малоінвазивні технології в хірургічному лікуванні хронічних захворювань вен нижніх кінцівок» (авторський колектив – завідувач кафедри, професор С. Саволюк, професор В. Ходос, к.мед.н., асистент В. Горбовець, к.мед.н. М. Музь, аспірант Р. Геращенко). Це є узагальненням кафедрального досвіду  (10000 обстежених та понад 2500 оперованих пацієнтів) застосування сучасних ендовенозних хірургічних методик – лазерної коагуляції, радіочастотної абляції, електрозварювальної та клейової облітерації, пункційної склеротерапії, принципи медикаментозної та компресійної терапії, ультразвукового дуплексного супроводу в періопераційній курації пацієнтів з варикозною хворобою та її ускладненнями. 

За результатами атестації аспіранта четвертого року навчання Р. Геращенка рішенням кафедрального засідання було рекомендовано активізувати роботу над рукописом дисертації та підготовку до його попереднього розгляду на міжкафедральному семінарі.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 72.5% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також