Google search

 
 

03 березня 2021 року під головуванням декана, професора Віктора Трохимчука відбулося засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету. За пропозицією голови провели вибори його заступників: завідувача кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів, професора Сергія Убогова та доцента кафедри організації і економіки фармації, старшого дослідника Сергія Соловйова. 

Крім того були проведені вибори секретаря вченої ради — доцента кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології, доцента Вікторії Буцької. Вченою радою факультету було обрано склад комісій з наукової та клінічної роботи, з навчально-методичної роботи, з виховної роботи та роботи з іноземними громадянами. 

Декан факультету, професор Віктор Трохимчук доповів про стан організації короткотривалих циклів ТУ лікарів (провізорів)- спеціалістів на кафедрах та їхню комплектацію за загальним і спеціальним фондами. Професор Василь Михальчук запропонував створювати програми короткотермінових циклів ТУ з елементами дистанційного навчання. Професори Ірина Хоменко та Денис Варивончик підтримали доцільність програм розробки короткотермінових циклів з елементами дистанційного навчання, а також підняли питання стосовно удосконалення комп’ютерної техніки, програм тощо. 

Голова Державної атестаційної комісії, професор Віктор Трохимчук, доповів про результати державної атестації провізорів-інтернів та аналіз заходів кафедр факультету, спрямованих на підвищення рівня практичної підготовки провізорів-інтернів. На фармацевтичних кафедрах з березня 2020 року пройшли очну частину інтернатури та атестовані 104 провізори-інтерни.  Опанування програми очної частини інтернатури складає 100%. Середній бал за результатами атестації провізорів-інтернів на одержання звання провізора-спеціаліста зі спеціальності «Загальна фармація» складає 4,00, абсолютна успішність – 100%, якісний показник (відмінно та добре) — 85,6%, що у порівнянні з минулим випуском (середній бал — 3,90) свідчить про збереження  належного рівня теоретичної та практичної підготовки. 

Комісія у складі: голови комісії – професора Віктора Трохимчука, членів: професорів  Олександри Івахно, Сергія Убогова, старшого дослідника Сергія Соловйова 26 лютого 2021 року провела перевірку кафедри організації і економіки фармації відповідно з графіком перевірок кафедр медико-профілактичного і фармацевтичного факультету академії в 2021 році. Комісія відзначила, що документація кафедри організації і економіки фармації упорядкована та відповідає встановленим вимогам. 

Перевірили на кафедрі всю документацію. У наявності плани роботи кафедри, протоколи навчально-методичних нарад, посадові інструкції та функціональні обов’язки штатних співробітників, індивідуальні плани викладачів, які контролюються завідувачем кафедри. На кафедрі організації і економіки фармації наявний затверджений завідувачем кафедри перелік ризиків та можливостей за всіма основними процесами, які щорічно переглядаються. Навчальний план кафедра виконує постійно. Педагогічне навантаження викладачами кафедри у виконується.

 

Вчена рада розглянула та одноголосно затвердила на посаді доцента кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології Олександру Демецьку. Вона закінчила біологічний факультет Національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «біолог-генетик, викладач біології». У 2004 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 – «гігієна  та професійна патологія», на тему: «Оцінка канцерогенного ризику у працюючих деяких онконебезпечних виробництв за допомогою маркерів». Має науковий стаж (за спеціальністю 14.02.01 «гігієна та професійна патологія») – 23 роки, науково-педагогічний стаж – 3 роки. 

Вчена рада розглянула та одноголосно затвердила на посаді старшого викладача кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології Яну Буранову. Вона закінчила Київський  національний університет імені Тараса Шевченка та здобула вищу освіту за спеціальністю психолог, викладач психології. У 2010 році закінчила Київський національний університет внутрішніх справ та здобула вищу юридичну освіту за спеціальністю «правознавець». Із 2004 по 2011 рік працювала практичним психологом експертно-діагностичного відділу Центру психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору МВС України. Упродовж 2001–2004, 2012–2020 років –  у Київському Палаці дітей та юнацтва (психологом,  завідувачкою лабораторій відділу біології, керівником Київського наукового товариства «Дослідник»).

Читайте також