Google search

 
 

7 грудня 2020 р. в Українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, старшого лаборанта кафедри діабетології О. Степури на тему «Фактори ризику кардіальної автономної нейропатії у хворих на цукровий діабет та предіабет».

Голова спеціалізованої вченої ради професор Т. Юзвенко оголосила результати голосування: «За» - 13 голосів, «проти» - 1 голос.

Офіційними опонентами стали:

д.мед.н. В. Сергієнко, професор кафедри ендокринології, декан медичного факультету №1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та д.мед.н. Л. Соколова, завідувач відділу діабетології Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка Національної академії медичних наук України.

Після жвавої дискусії між дисертанткою та членами спеціалізованої вченої ради, науковий керівник, чл.-кор. НАМН України, проф. Б. Маньковський та члени вченої ради привітали дисертантку з блискучим захистом, побажали наснаги та успіхів у подальшій науковій і практичній діяльності. Результати дисертаційної роботи та практичні рекомендації буде імплементовано в роботу кафедри діабетології.

Читайте також