Google search

 
 

Довгоочікуваною подією для лікарів з функціональної діагностики та суміжних спеціальностей в Україні стала поява другого видання національного підручника «Функціональна діагностика» (за редакцією О. Жарінова, Ю. Іваніва, В. Куця. – К., «Четверта хвиля»,  2021. – 784 с.).

У книзі детально викладені показання та принципи використання сучасних методів функціональної діагностики, які застосовуються при хворобах серцево-судинної, дихальної та нервової систем.

Підручник містить чотири великі частини («Електрокардіографія», «Функціональні проби. Амбулаторне моніторування ЕКГ і артеріального тиску», «Ехокардіографія», «Методи оцінки функції зовнішнього дихання. Електроенцефалографія»), поділені своєю чергою на 41 розділ. Матеріал підручника базується на узгоджених міжнародних рекомендаціях з використання окремих методів дослідження, нормативних документах МОЗ України, власному досвіді авторів, кафедр та їх клінічних баз. Книга включає понад 500 ілюстрацій, переважна більшість з яких є оригінальними. Кожний розділ закінчується тестовими завданнями для самоконтролю. Порівняно з першим виданням 2018 року, суттєво оновлено та доповнено розділи з електро- і ехокардіографії, амбулаторного моніторування ЕКГ, з’явився новий розділ «Спекл-трекінгова ехокардіографія», збільшився обсяг ілюстративного матеріалу, здійснено перегляд ряду розділів з позицій новітніх узгоджених настанов. Загалом, українські лікарі отримали відносно компактну книгу, яка за своєю структурою, наповненням і способом викладення матеріалу базується на найкращому світовому досвіді.

Найвагоміший внесок у підготовку книги зробили співробітники кафедри функціональної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика (опорної за спеціальністю), а також кафедри променевої діагностики ЛНМУ імені Данила Галицького (розділи з ехокардіографії та ультразвукового дослідження судин). У підготовці низки розділів були залучені співробітники суміжних кафедр Харківської медичної академії післядипломної освіти, Буковинського державного медичного університету та Запорізького державного медичного університету.

Книга призначена для системи післядипломного навчання лікарів з функціональної діагностики. Зокрема, підручник «Функціональна діагностика» є одним з базових для підготовки лікарів в інтернатурі і на циклах спеціалізації. Крім того, ця книга стане корисним знаряддям для безперервного професійного розвитку лікарів різних спеціальностей з окремих методів функціональної діагностики протягом найближчих років.

Презентація підручника відбудеться на ІХ реєстровій науково-практичній онлайн-конференції «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб» 18 - 19 березня 2021 року.

Читайте також