Google search

 
 

На кафедрі патологічної та топографічної анатомії НМАПО імені П.Л. Шупика з березня 2020 р. проводиться велика методична і наукова робота стосовно інфекції, яка спричинена COVID-19.

Починаючи з дня коли була визначена перша смерть від COVID-19, кафедра патологічної та топографічної анатомії НМАПО імені П.Л. Шупика, на чолі з професором Оленою Дядик, надавала консультативну допомогу лікарям стосовно аспектів безпеки в умовах інфекційної патології, в тому числі і спричиненою COVID-19. Була надана документальна база, яка враховувала дані ВООЗ, SDS(7), британських колег стосовно даного інфекційного захворювання. 

Патологічна анатомія - це наука, яка дозволяє нам при будь-якому захворюванні встановлювати особливості морфологічної діагностики різних змін в органах і тканинах. Ці знання при захворюванні на COVID-19 нам дуже потрібні. 

Спочатку в березні - квітні 2020 р. в Україні була не дуже велика кількість розтинів, протоколи були дуже строгі та не дозволяли проводити в повному обсязі розтин пацієнтів, що померли внаслідок COVID-19. На сьогодні ми маємо іншу картину. Десь до 60 відсотків пацієнтів, які вмирають, підлягають розтину і вже є великий досвід стосовно морфологічної верифікації даного захворювання в цілому по країні та по більшості областей України. 

Інфекція ще не вивчена. Ми не знаємо, як вона буде поводитися у пацієнтів, які одужують, як вона буде впливати на інші захворювання. Але вивчення морфологічної картини змін не тільки в легенях, які вражаються перш за все, але й в інших органах – нирках, серці, кишечнику, нервовій тканині,  в подальшому дозволять науковцям створити препарати, які дійсно будуть безпосередньо впливати на дію цього вірусного агента. 

Морфологічні ознаки дії даного вірусу наразі ми можемо встановлювати і прижиттєво. На кафедрі є можливість вивчати плаценти від породіль, які мають інфекцію COVID-19, біопсійний операційний матеріал пацієнтів, інфікованих COVID-19. Це дає змогу знати певні аспекти того, як змінюються тканини прижиттєво. 

Враховуючи досвід та рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, кафедрою були розроблені певні вимоги до проведення розтину померлих від COVID-19. 

По-перше, ці розтини вимагають дотримання таких же вимог, як і при інших особливо небезпечних інфекційних захворюваннях. Також, кафедрою були прописані вимоги в постанові, яка була підписана головним санітарним лікарем України. Це обмеження проведення розтинів, коли це є можливим, а саме коли тест ПЦР є позитивним і видати довідку про смерть є можливим без розтину. Ці аспекти лежать на керівниках медичних підрозділів. По-друге, це - обмеження кількості знаходження медичного персоналу в секційному залі: тільки лікар, який проводить розтин і його помічник-санітар, з подальшою спеціальною обробкою приміщення. 

Все вище зазначене вказує на те, що патологічна анатомія є дійсно на сьогодні тією сферою, яка безпосередньо залучена в дану епідемію. Буває так, що захворюваність по патологічних бюро досягає 100 відсотків. Тому були прийняті такі суворі заходи ще в березні 2020 р. щодо поводження з тілами померлих від COVID-19. На сьогодні  вони значно пом’якшені, але все ж таки залишаються - це соціальна дистанція півтора метри для родичів, гігієнічні аспекти, масочний режим, закриті відділення патологічної анатомії. 

Співробітники кафедри надають консультативну допомогу. З березня до липня 2020 р. результати практично всіх розтинів померлих від COVID-19, які проводили в Україні, надсилалися на кафедру. Співробітники кафедри надавали консультаційну допомогу лікарям, щодо встановлення діагнозів, тобто накопичували досвід при даному інфекційному захворюванні. 

На сьогодні вже такий досвід є. Лікарі знають, як виписувати правильно свідоцтво про смерть, правильно формулювати паталогоанатомічний діагноз. Все це теж є в рекомендаціях. 

Кафедра патологічної та топографічної анатомії НМАПО імені П.Л. Шупика є і методичної базою, яка на сьогодні по всій Україні допомагає лікарям практичної ланки охорони здоров’я в постановці діагнозу та методичних підходах при інфекції COVID-19. 

Окрім цього, кафедра займається педагогічною роботою. Всі цикли тематичного удосконалення, цикли стажування та спеціалізації, інтернатури з березня місяця обов’язково розпочинаються з інформації по даній інфекційній хворобі.

Ми сподіваємося, що наші знання будуть корисними для лікарів всіх спеціальностей. Ми запропонували трансдисциплінарний підхід в цьому напрямку та сподіваємося, що всі знання, які ми будемо давати з приводу цього інфекційного захворювання, будуть корисні і в лікуванні хворих і в нашому розумінні патогенезу хвороби, розвитку захворювання і в певних аспектах профілактики. 

Патологічна анатомія залишається наразі фундаментальною базою для розуміння захворювання, яке на сьогодні набуло у світі характер пандемії.

Читайте також