Google search

 
 

З 3 по 17 червня на кафедрі фармації було проведено цикл тематичного удосконалення «Актуальні питання оцінки медичних технологій». Цикл ТУ відзначився великим попитом серед спеціалістів різного профілю: фармацевтів, головних лікарів, лікарів інших спеціальностей тощо. Викладали на циклі завідувач кафедри фармації доктор фармацевтичних наук Сергій Соловйов та асистент кафедри фармації Максим Римар.

Програма циклу охоплювала широкий спектр тем. Це соціально-історичні передумови розвитку ОМТ у світі та в Україні, сучасна роль ОМТ на державному рівні, нормативно-правові акти, які регламентують проведення ОМТ в Україні. Детально розглянуто Настанову з державної ОМТ для лікарських засобів. Викладачами висвітлено діяльність і значимість департаменту з ОМТ та раціональної фармакотерапії Державного експертного центру МОЗ України, розглянуто приклади заяв та висновки з ОМТ на сайті ДЕЦ. Зроблено додатковий акцент на структурі та алгоритмі подачі досьє для проведення державної ОМТ.  В рамках циклу було викладено на доступному рівні наукову методологію проведення ОМТ. Особливу увагу було приділено доказовій медицині, розглядалися сучасні історичні аспекти її виникнення, фактори доказовості у практиці охорони здоров’я, джерела даних з ефективності медичних технологій та принципи проведення мета-аналізу. Детально було розглянуто методи фармакоекономічного аналізу. Слухачі  змогли ознайомитись з теоретичними основами фармакоекономічного моделювання в ОМТ.

Навчальна програма циклу передбачала як отримання теоретичних знань, так і набуття нових практичних навичок. На практичних заняттях слухачами було опановано принципи побудови дерева рішень та марковської моделі з наступним проведенням фармакоекономічного моделювання та оцінки лікарських засобів для фармакотерапії як гострих, так і хронічних захворювань. Цикл тематичного удосконалення став важливим кроком у підвищенні рівня обізнаності спеціалістів різного профілю в питаннях ОМТ та отримав схвальні відгуки слухачів.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також