Google search

 
 

На кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії відбувся фаховий семінар з попередньої експертизи дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Анестезіологія та інтенсивна терапія») аспіранта кафедри Євгена Суліменка на тему: «Оптимізація регіонарних методів знеболення пологів».

Робота виконана під науковим керівництвом кандидата медичних наук доцента Андрія Жежера, доцента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Засідання проводилося згідно до наказу НУОЗ України імені П.Л. Шупика від 03.06.2024 р. № 2532.

У дисертаційній роботі наведено теоретичне і клінічне узагальнення та запропоновано нове рішення наукової задачі – визначення впливу реґіонарних методів знеболення на центральну гемодинаміку роділлі, на перебіг пологів і метод розродження, на стан плоду в пологах, на стан дитини після народження та частоту виникнення ускладнень. У результаті виконаної роботи розроблено алгоритм, який дозволив достовірно знизити (на 38,2%) загальну частоту ускладнень та на 14,8% підвищити якість знеболення пологів.

Під час зачитаної характеристики серед іншого було зазначено наступне: аспірант Євген Суліменко повністю виконав індивідуальний навчальний план відповідно до освітньо-наукової програми аспірантури НУОЗ України імені П.Л.  Шупика МОЗ України, що повністю відповідає Національній рамці кваліфікацій та вимог Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року за № 261.

У роботі семінару взяли участь професори Олег Лоскутов, Олег Голяновський, Руслан Ткаченко, доценти Людмила Танцюра, Андрій Жежер, Юрій Марков, Інна Кучинська та інші.

Після викладення матеріалів дисертаційного дослідження, здобувач відповів на запитання та відбулася наукова дискусія з обговоренням результатів дослідження. У науковій дискусії брали участь співробітники кафедр анестезіології та інтенсивної терапії, дитячої анестезіології та інтенсивної терапії, акушерства та гінекології № 1, акушерства, гінекології і репродуктології. За підсумками фахового семінару було одностайно прийнято рішення рекомендувати подання дисертації Євгена Суліменка у разову спеціалізовану вчену раду до офіційного захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина».

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 75% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також