Google search

 
 

4 квітня 2024 року під головуванням проректора з науково-педагогічної, лікувальної роботи та діяльності університетських клінік професора Раїси Моісеєнко та за участі декана фармацевтичного та медико-профілактичного факультету професора Василя Михальчука відбулось засідання трудового колективу кафедри фармації.

На засіданні було розглянуто кандидатуру доцента, професора кафедри фармації Сергія Соловйова щодо обрання на вакантну посаду завідувача кафедри фармації.

Декан, професор Василь Михальчук представив присутнім основні біографічні дані доцента Сергія Соловйова. Було зазначено, що претендент на завідування кафедрою в 2002-2008 рр. навчався в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» та отримав кваліфікацію магістра з біотехнології. В 2009-2011 рр. в цьому ж університеті навчався за магістерською програмою «Економічна кібернетика», отримав кваліфікацію магістра з економіки.

З 2007 р. по теперішній час працює в Національному університеті охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика. Обіймав посади лаборанта, старшого лаборанта, старшого наукового співробітника, доцента та професора. З 2018 по 2022 рр. був заступником декана медико-профілактичного та фармацевтичного факультету. З 2022 р. по теперішній час - в.о. завідувача кафедри фармації. В 2012 році захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата біологічних наук. В 2020 році захищено докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук. Має вчене звання старшого дослідника за спеціальністю 226 – Фармація, промислова фармація (2020) та вчене звання доцента кафедри організації і економіки фармації (2022).

Доцент, професор кафедри фармації, Сергій Соловйов представив присутнім перспективний план розвитку кафедри фармації на наступні п’ять років. Бачення місії кафедри полягає в постійному проведенні навчальної, методичної, науково-дослідної та виховної роботи в напрямах підготовки магістрів, інтернів, аспірантів та слухачів післядипломної освіти в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».

Кафедра продовжує проводити цикли спеціалізації, кафедри включають загальну фармацію, організацію і управління фармацією, аналітично-контрольну фармацію, впроваджуються нові цикли тематичного удосконалення за медико-біологічним та фармацевтичним напрямом. Планується, що кафедра забезпечуватиме викладання біологічних та хімічних дисциплін при підготовці здобувачів за іншими спеціальностями. Кафедра органічно поєднуватиме освітній процес з науковою діяльністю, що дасть можливість бути на високому рівні учасником освітньої та наукової спільноти. Пріоритетними для кафедри стане навчально-методична та науково-дослідна робота із використанням результатів власних досліджень у навчальному процесі та розвиток міжвузівських і міжнародних освітніх та наукових зв'язків, поглиблення наукової співпраці з провідними українськими та закордонними науковими і освітніми установами.

Професор кафедри фармації, Віктор Трохимчук відмітив, що доцент Сергій Соловйов за період виконання обов’язків завідувача кафедри фармації характеризувався позитивно, активно бере участь у всіх напрямках роботи кафедри, здійснює наукове керівництво аспірантами. Прочитав 1 квітня 2024 року відкриту он-лайн лекцію Курс 1 «Управління та економіка фармації» на тему №6 «Фармакоекономіка та раціональне застосування лікарських засобів». Лекція прочитана на високому методичному рівні з використанням комп’ютерного обладнання, ілюстративних матеріалів і сучасних нормативних і правових документів. Доцент кафедри фармації Олена Трохименко відзначила високі професійні, ділові якості Сергія Соловйова, рекомендувала вченій раді НУОЗ України імені П.Л. Шупика для обрання за конкурсом заміщення вакантної посади завідувача кафедри фармації. Доцент кафедри фармації Інна Токменко відзначила позитивні результати діяльності, високі моральні, ділові якості Сергія Соловйова, який створює позитивний мікроклімат в колективі. Трудовий колектив одноголосно рекомендував вченій раді НУОЗ України імені П.Л. Шупика кандидатуру доцента Сергія Соловйова для обрання за конкурсом заміщення вакантної посади завідувача кафедри фармації.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 83.33% - 3 Голосів
Корисність матеріалу: 74.75% - 4 Голосів
Доступність матеріалу: 83.33% - 3 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також