Google search

 
 

Навчання лікарів-інтернів передбачає засвоєння ними не лише нових знань, а розширення та поглиблення всього його комплексу, а також вдосконалення фахових умінь та навичок.

У переліку обов’язкових компетентностей лікаря-інтерна розрізняють інтегральну, загальну та професійну компетентності. Професійна компетентність передбачає широкий перелік, у тому числі: застосовувати та здійснювати належним чином інтерпретацію результатів передопераційних досліджень, знати та використовувати безпечно все відповідне медичне/технічне обладнання, обирати відповідні заходи екологічної безпеки та готувати робоче місце відповідно до місцевих контрольних списків; мати та використовувати знання з внутрішньої медицини, хірургії, інфекційних захворювань, акушерства тощо.

Гарантування безпеки хворого, який знаходиться в стані анестезії, є одним із основних обов'язків анестезіолога, для реалізації ефективної роботи всієї системи спостереження за хворим під час операції лікар повинен володіти ґрунтовними знаннями та відмінно розбиратися в особливостях використання складного моніторного обладнання.

Тому на кафедрі анестезіології було проведено кілька практичних та семінарських занять, на яких з інтернами було розглянуто загальні та прикладні аспекти інтраопераційного моніторингу. Серед приладів, які використовують з цією метою, набули особливого значення ті, які дозволяють надійно контролювати стан головного мозку, серця, органів дихання та інших органів, що виконують життєво важливі функції.

На заняттях лікарі-інтерни мали можливість самостійно і під контролем науково-педагогічних працівників здійснювати нервово-м’язовий моніторинг, церебральну оксиметрію, БІС-моніторинг та були ознайомлені з інвазивним виміром артеріального тиску та ін.

Як зазначив завідувач кафедри професор Олег Лоскутов, подібні заняття додають інтернам впевненості і сприяють професійній ідентифікації майбутніх анестезіологів.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 83.33% - 3 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу