Google search

 
 

У 2023 році Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика вперше розпочав навчання за освітньою програмою «Клінічна психологія та психологічна допомога».

Знання з клінічної психології та психологічної допомоги актуальні у всі часи, так як людська психіка і причино-наслідкові реакції потребують більшої уваги. Підготовка фахівців з психології передбачає володіння ними теоретичними знаннями та практичними навичками роботи з клієнтом як в умовах повсякденного життя, так і в умовах клініки. Тому «Клінічна психологія та психологічна допомога» як освітня програма спрямована на більш глибоке пізнання здобувачами вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» закономірностей функціонування і розвитку нормальної психіки, вивчення психічного здоров’я, а також факторів, які активізують чи гальмують розвиток особистості.

З 30.10 по 3.11.2023 на кафедрі педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права відбулося складання перших заліків з нормативних дисциплін, а саме «Психофізіологія та порівняльна психологія» та «Методологія та організація наукових досліджень в сфері психічного здоров`я» для студентів денної форми навчання. Всі студенти були активні, обізнані у вивчених темах, що дало змогу їм успішно та безперешкодно здати залік.

Завдання на заліку були різнобічні, такі як тести, відкриті питання, творчі завдання та завдання, які потребують викладу своїх думок та поглядів. Отримані результати допомогли викладачам побачити різносторонність поглядів студентів, їх критичне мислення та креативність у підготовці та викладу інформації. Завдяки гарній роботі викладацького складу, а головне зацікавленості студентів та відповідального ставлення до навчання, всі заліки були успішно і своєчасно складені.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 70.5% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 73.5% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 71.5% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу