Google search

 
 

Ось і стартував новий 2023/2024 навчальний рік! Засідання вченої ради фармацевтичного та медико-профілактичного факультету НУОЗ України імені П.Л. Шупика, яке відбулося 05 вересня 2023 року, передусім було присвячено планам на найближче майбутнє І-го семестру, оскільки до уже усталених видів освітньої діяльності, як то проведення циклів БПР, забезпечення навчання в інтернатурі та підготовки аспірантів, додалися нові освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня «магістр» за декількома спеціальностями.

  

У вступній промові декан факультету професор В. Михальчук наголосив на нагальних завданнях, які стоять перед факультетом та Університетом у зв’язку з воєнним станом, який триває в країні, необхідністю забезпечення якості усіх напрямів діяльності кафедр факультету в сучасних умовах, а також виборами ректора НУОЗ України імені П. Л. Шупика. 

Завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики, професор С. Клименко та в.о. завідувача кафедри фармації професор С. Соловйов доповіли про результати державної атестації інтернів за спеціальностями «Лабораторна діагностика, мікробіологія, вірусологія» та «Загальна фармація», а також проаналізували заходи кафедр факультету, спрямовані на підвищення рівня практичної підготовки лікарів та фармацевтів під час навчання в інтернатурі. 

Ролі та значенню вищої медичної освіти у післявоєнному відновленні сфери охорони здоров’я України були присвячені змістовні доповіді завідувача кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права професора В. Краснова та завідувача кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування професора М. Голубчикова. 

Стан внутрішнього аудиту освітянської діяльності на кафедрах факультету охарактеризували завідувач кафедри фармацевтичної технології і біофармації професор Л. Давтян та завідувач кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології, професор Д. Варивончик. 

Також вченою радою факультету була підтримана кандидатура доцента Т. Кодлубовської для рекомендації вченій раді НУОЗ України імені П. Л. Шупика до присвоєння вченого звання професора по кафедрі педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права. 

У різному традиційно було розглянуті та погоджені навчально-методичні документи від кафедр факультету, зокрема навчальна програма циклу спеціалізації «Клінічна фармація», робочі програми навчальних дисциплін підготовки здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії, а саме: «Європейська та євроатлантична інтеграція», «Методологія наукових досліджень та належні клінічні практики в професійній діяльності», «Методологічні засади експертно-аналітичної діяльності та прийняття управлінських рішень у сфері охорони здоров’я». 

На виконання наказу НУОЗ України імені П. Л. Шупика від 03.08.2023 № 2952 «Про підготовку до впровадження в 2023/2024 навчальному році нових спеціальностей/форм навчання» вченою радою факультету було затверджено робочі програми нормативних та вибіркових дисциплін за спеціальностями 229 «Громадське здоров’я», 053 «Психологія», 281 «Публічне управління та адміністрування», 231 «Соціальна робота», 226 «Фармація, промислова фармація».

Також вчена рада факультету розглянула та підтримала пропозиції від кафедри громадського здоров’я, епідеміології та екології щодо внесення змін до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», який запропонований для громадського обговорення на офіційному сайті МОН України. 

Члени вченої ради та запрошені особи ознайомилися з оголошенням щодо оновлення сторінок кафедр на офіційному сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика, яке здійснила провідний фахівець відділу комунікації та маркетингу доцент Н. Захарова.

 т

Вітаємо шановних колег з початком нового 2023/2024 навчального року! Бажаємо творчого натхнення, освітнього та наукового завзяття, безпечних умов роботи!

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 68% - 3 Голосів
Корисність матеріалу: 78.33% - 3 Голосів
Доступність матеріалу: 74.33% - 3 Голосів

Загальна оцінка матеріалу