Google search

 
 

Вийшла з друку монографія «Ураження нервової системи при залізодефіцитній анемії», написана колективом авторів у складі завідувача кафедри неврології № 2, професора О. Ткаченко, професора С. Видиборця, к. мед. н. І. Гаврилів.

Ураження нервової системи при соматичній патології  та, зокрема, при залізодефіцитній анемії посідає одне з провідних місць серед сучасних медико-соціальних проблем, що пов’язано зі значною поширеністю цих патологічних станів, їх патогенетичною значущістю та суттєвим внеском у погіршення якості життя і працездатності людини.

У монографії висвітлено сучасний стан проблеми залізодефіцитної анемії і пов’язаних з нею уражень нервової системи, а також представлені дані власних досліджень клінічних характеристик, особливостей неврологічних проявів та ряду лабораторних і інструментальних параметрів. Так, наведено дані про клініко-неврологічні характеристики, показники вегетативного забезпечення, нейропсихологічні і психометричні показники, показники електронейроміографії, особливості церебральної гемодинаміки, показники вмісту заліза, гемоглобіну, феритину, гістаміну, серотоніну тощо, а також результати аналізу корелятивних взаємовідносин клінічних і параклінічних показників при ураженні нервової системи у пацієнтів, що страждають на залізодефіцитну анемію.

Матеріал, що представлено у монографії, може бути корисним як для покращення діагностики, так і для оптимізації лікувально-профілактичних заходів у пацієнтів із залізодефіцитною анемією.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу