Google search

 
 

Засідання вченої ради фармацевтичного та медико-профілактичного факультету НУОЗ України імені П. Л. Шупика, яке відбулося 06 червня 2023 року, передусім було присвячено підведенню підсумків роботи факультету за І-е півріччя 2023 року, зокрема було затверджено звіти аспірантів кафедр факультету про роботу над науковою компонентою дисертацій і виконання освітньої складової індивідуальних планів здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії.

Окрім того, було затверджено індивідуальні плани наукової роботи тих здобувачів, які вступили до аспірантури впродовж І-го півріччя 2023 року.

З доповіддю про загальний стан виконання дисертацій, за результатами моніторингу кафедр факультету, виступила голова постійної комісії вченої ради факультету з наукової роботи професор Олександра Івахно.

Також вчена рада факультету визначилася з низкою важливих кадрових питань, підтримавши за результатами таємного голосування кандидатури претендентів на посади:

- доктора медичних наук, професора Василя Михальчука – на посаду декана фармацевтичного та медико-профілактичного факультету;

- кандидата фармацевтичних наук, доцента Ірину Власенко – на посаду доцента кафедри фармацевтичної технології і біофармації;

- Анастасію Половіну – на посаду старшого викладача кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування.

Значущі питання управління зворотними зв’язками за результатами анонімних анкетувань слухачів та здобувачів освіти висвітлила заступник голови вченої ради факультету професор Ірина Хоменко.

Завідувач кафедри фармації професор Сергій Соловйов доповів про організаційно-правове підґрунтя експерименту, який започаткований у НУОЗ України імені П. Л. Шупика щодо апробації нового порядку проведення заходів БПР для лікарів та фармацевтів.

Особливостям планування та управління роботою кафедр факультету з огляду на оновлені показники внутрішнього рейтингу кафедр охарактеризував у свої доповіді координатор СУЯ НУОЗ України імені П. Л. Шупика професор Володимир Краснов.

Оскільки факультет готується до розширення освітньої діяльності на рівні магістратури з ІІ-го півріччя 2023 року вченою радою факультету було підтримано ініціативу перейменування кафедри мікробіології та вірусології. Нова назва кафедри – кафедра мікробіології, вірусології та імунології.

У різному також було розглянуто низку навчальних планів та програм циклів тематичного вдосконалення від кафедр факультету, екзаменаційні білети та еталони відповідей до практичних навичок циклу інтернатури за спеціальністю «Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія», обговорено практичні аспекти забезпечення повсюдного використання у освітньому процесі української мови тощо.

Вітаємо шановних колег з успішним завершенням півріччя і бажаємо усім наснаги та успіху у наступному навчальному році!

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також