Google search

 
 

У складних умовах сьогодення кафедра дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії впевнено продовжує свій науковий розвиток, реалізує діяльність за науково-методичним, лікувальним, освітнім напрямами.

На черговому засіданні вченої ради НУОЗ України імені П.Л. Шупика 17 травня 2023 року  голова вченої ради  НУОЗ України імені П.Л. Шупика член кореспондент НАМН України професор Олександр Толстанов і перший проректор член кореспондент НАМН України професор Юрій Вдовиченко вручили атестат професора професору кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії д. мед. н. Юрію Гавриленку.

Юрій Гавриленко успішно захистив докторську дисертацію на тему «Клініко-лабораторна діагностика та лікування хронічних хвороб глотки у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу» у 2019 році,  має 237 науково-педагогічних публікацій, у тому числі є співавтором Національного підручника «Дитяча оториноларингологія», 16 навчально-методичних посібників, 17 монографій, 7 патентів на винаходи та корисні моделі України.

За період його професійної діяльності за кордоном було опубліковано 25 наукових праць (враховуючи тези). Має 7 галузевих впроваджень. Після захисту докторської дисертації опубліковано 46 праць, з них 36 наукового та 10 навчально-методичного характеру, у тому числі після захисту дисертації опубліковано 4 роботи у наукових періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus.

Вчене звання професор кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НУОЗ імені П. Л. Шупика було присвоєно Юрію Гавриленку рішенням вченої ради НУОЗ імені П. Л. Шупика від 18.01.2023 (протокол №1) та затверджено Наказом МОН України № 491 від 27.04.2023.   

Колектив кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії щиро вітає нашого колегу з присвоєнням вченого звання професора та бажає професійних досягнень на благо збереження здоров’я дитячого населення, розвитку науки та освітньої діяльності кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також