Google search

 
 

На кафедрі медичної та лабораторної генетики закінчився цикл спеціалізації з генетики лабораторної, який тривав з 01.03. по 31.05.2023 р. 

На циклі проходили навчання 35 слухачів, серед яких були лікарі-лаборанти та лікарі судово-медичні експерти-цитологи, лікарі судово-медичні експерти-імунологи, професіонали з вищою немедичною освітою: генетики, біологи, асистенти біолога, ембріологи, імунологи, вірусологи, мікробіологи, лаборанти, експерти-цитологи судові, експерти-імунологи судові та наукові співробітники з м. Києва та Київської області, м. Дніпро, м. Львова, м. Харкова та м. Одеси.

Головною метою циклу спеціалізації було підготувати лікарів-лаборантів-генетиків та лаборантів-генетиків, які зможуть самостійно виконувати молекулярно-генетичні, цитогенетичні та біохімічні дослідження відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря-лаборанта-генетика, генетика за спеціальністю «Генетика лабораторна». Навчальна програма циклу спеціалізації з генетики лабораторної охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, які необхідні для підготовки кваліфікованого спеціаліста.

Цикл проходив в складних умовах військового стану в країні та карантину, тому заняття проводились переважно у дистанційному форматі. Незважаючи на непрості умови, викладачі кафедри доклали максимум зусиль, щоб педагогічний процес відбувся на найвищому рівні. Всі заняття проводились із залученням платформи Zoom. Лекції з основ лабораторної та медичної генетики проходили в режимі on-line конференції, окремі лекції надавались слухачам для опрацювання у запису. Слухачі приймали активну участь в проведені семінарських занять, готуючи та жваво обговорюючи доповіді за окремими тематиками. Певні практичні заняття проводились із залученням інтернет-ресурсів, а саме кожен слухач отримував індивідуальне завдання по електронній пошті. Для цього були надіслані розроблені завдання з загальної, молекулярної генетики та цитогенетики. Після опрацювання завдань слухачами у встановлені терміни, роботи надсилались на кафедру та перевірялись викладачами. Кожна перевірена практична робота із зауваженнями відправлялась слухачам для доопрацювання. Додатково, для спілкування зі слухачами, використовували додаток Viber, в якому слухачі відмічались щоранку та отримували необхідну інформацію, а також електронну пошту gmail, створену для даної групи. Слід відмітити продуктивну взаємодію між слухачами та науково-педагогічними працівниками кафедри.

Іспит проводився в режимі on-line за допомогою додатків Zoom, Skype та Viber у форматі індивідуальної співбесіди. Отриманий викладачами досвід показав, що така форма іспиту в умовах дистанційного навчання дозволяє найбільш об’єктивно оцінити знання слухачів та максимально наближує до очного формату екзамену.

Повномасштабна війна на території України призвела  до підвищення потреби у спеціалістах з Генетики лабораторної серед фахівців, що працюють у галузі судово-медичної експертизи, як лікарів так і лаборантів. На даному циклі всі фахівці з судово-медичної експертизи отримали дозвіл від МОЗ на проходження відповідного курсу спеціалізації.

Всі слухачі отримали документи встановленого зразка про завершення навчання та присвоєння звання «лікар - спеціаліст» та «спеціаліст» за спеціальністю «Генетика лабораторна».

На заключній конференції слухачі подякували викладачам кафедри - висококласним фахівцям та відданим знавцям своєї улюбленої справи за цікаві лекції та практичні заняття, за отримані знання, досвід та стимули до роботи в галузі лабораторної генетики, моральну підтримку в цей нелегкий для всіх час і побажали всім присутнім натхнення, здоров’я, мирного неба, стійкості та перемоги.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також