Google search

 
 

19 квітня 2023 року під головуванням заступника голови спеціалізованої вченої ради, професора Вікторії Горачук, проректора з науково-педагогічної роботи НУОЗ України імені П.Л. Шупика, відбулося 129 засідання спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 14.02.03 «Соціальна медицина».

Саме 20 років тому, 15 квітня 2003 року, ректор КМАПО імені П.Л. Шупика, голова спеціалізованої вченої ради, член-кореспондент АМН України, професор Юрій Вороненко оголосив наказ ВАК України №142 від 23.03.2003 (на виконання постанови Вищої атестаційної комісії України від 12 березня 2003 року №1-09/3) про створення спеціалізованої вченої ради К 26.613.07 в Київській медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 14.02.03 «Соціальна медицина».

Вже через три роки Вищою атестаційною комісією України (наказ №236 від 10.04.2008) в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика утворюється спеціалізована вчена рада Д 26.613.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів не тільки кандидатських, але й докторських дисертацій за спеціальністю 14.02.03 «Соціальна медицина».

Протягом двох десятиліть роботи проведено 128 засідань ради по захисту 149 дисертацій: 42 докторських та 107 кандидатських. Усі ці роки спеціалізовану вчену раду очолює академік НАМН України, професор Юрій Вороненко.

З моменту утворення ради та до свого останнього дня життя заступником голови ради був провідний вчений соціал-гігієніст України професор Борис Криштопа.

Незмінними членами спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 з 2003 року є професори Валерій Бугро (вчений секретар), Ніна Гойда, Василь Карнацький та Алла Степаненко, а професори Олександр Авраменко та Михайло Голубчиков (голова апробаційної ради) були її членами до 2022 року.

У різні роки до складу СВР входили провідні вчені управлінці професори Анатолій Картиш, Віталій Москаленко, Володимир Пасько, Віктор Пономаренко, Микола Проданчук, Людмила Чепелевська, Сергій Риков, Михайло Бадюк, Василь Гапон , Віра Чайковська, Валерій Піщиков, Євген Латишев , Микола Пономаренко.

У спеціалізованій вченій раді Д 26.613.07 захистили свої і кандидатські, і докторські дисертації нинішні члени ради професори Надія Жилка, Раїса Моісеєнко, Вікторія Горачук (заступник голови ради з 2018 року), а професори Орина Децик, Олександр Толстанов, Ольга Процюк докторські дисертації

Серед колишніх членів ради докторські дисертації захистили професори Наталія Медведовська (заступник голови ради з 2014 по 2018 рік), Лариса Матюха, Наталія Орлова та Ігор Шкробанець.

Продовжують працювати в сьомій каденції ради професори Генадій Слабкий, Валентин Парій, Олеся Гульчій, Василь Михальчук, Олег Шекера.

У 2023 році захищена вже друга докторська дисертація в новій каденції спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07.

19 квітня 2023 року до розгляду спеціалізованої вченої ради було представлено дисертацію Анатолія Крутя, директора Стоматологічного практично-навчального медичного центру НУОЗ України імені П. Л. Шупика, на тему: «Медико-соціальне обґрунтування концептуальної моделі управління якістю стоматологічної допомоги» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.02.03 «Соціальна медицина».

Автором дослідження було вирішено актуальну науково-практичну проблему державного значення – покращення здоров’я порожнини рота населення шляхом медико-соціального обґрунтування, розробки концептуальної моделі управління якістю стоматологічної допомоги та впровадження окремих її елементів в діяльність закладів охорони здоров’я України.

Присутні на засіданні члени спеціалізованої вченої ради (усі доктори наук за профілем дисертації), враховуючи актуальність, наукову новизну отриманих результатів, теоретичне і практичне значення дисертаційної роботи та її відповідність вимогам пунктів 7-9 Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 року № 1197, та вимогам до оформлення дисертації, затвердженим наказом МОН України від 12.01.2017 № 40, одноголосно підтримали присудження Анатолію Крутю наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.02.03  «Соціальна медицина».

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 70% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 70.5% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 69.5% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу