Google search

 
 

Впровадження наукових розробок є надзвичайно важливим для розвитку практичної медицини, яка має відповідати сучасним викликам і бути конкурентно спроможною на світовому ринку медичних послуг.

Співробітники кафедр радіології та ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки активно розвивають цілу низку напрямів наукових досліджень. Серед них – вивчення глобальної систолічної та реґіонарної функції серця з оцінкою структурно-морфологічного стану коронарних артерій, життєздатності міокарда, систолічної функції за допомогою методів сучасної кардіоваскулярної візуалізації.

17 квітня 2023 року відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради НУОЗ України імені П.Л. Шупика під головуванням завідувача кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки д.мед.н. Павла Короля. Для офіційного захисту була представлена дисертація аспіранта кафедри радіології Вікторії Кундіної «Оцінка ефективності реваскуляризації міокарда методом міокардіосцинтиграфії при дисфункції лівого шлуночка» (науковий керівник: професор Тетяна Бабкіна) на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» галузь 22 «Охорона здоров´я».

 

У роботі представлено теоретичне узагальнення та практичне вирішення важливої наукової задачі сучасної променевої візуалізації, а саме підвищення ефективності діагностики та оцінки ефективності проведення оперативного втручання ще на етапі планування методу лікування пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця. В роботі за допомогою однофотонної емісійної комп’ютерної томографії (ОФЕКТ) отримані наукові дані про особливості відновлення кровопостачання після проведеної реваскуляризації методом аортокоронарного шунтування (АКШ) щодо розподілу згідно атеросклеротичного ураження коронарних артерій та збереження систолічної функції лівого шлуночка. Доповнено дані порівняльної оцінки діагностичної інформативності ОФЕКТ, ехокардіографії, інвазивної коронаровентрикулографії у розпізнаванні ознак прогресування хронічної ішемічної хвороби серця. Вперше розроблено та запропоновано спосіб прогнозування очікуваного результату проведення АКШ.

Як показав досвід останніх років, захист дисертацій в разових спеціалізованих вчених радах сприяє підвищенню зацікавленості слухачів та аспірантів до проведення наукових досліджень та навчання в НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 83.33% - 3 Голосів
Корисність матеріалу: 83.33% - 3 Голосів
Доступність матеріалу: 75% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу