Google search

 
 

Засідання вченої ради фармацевтичного та медико-профілактичного факультету НУОЗ України імені П. Л. Шупика, яке відбулося 04 квітня 2023 року під головуванням професора ірини хоменко, заступника голови вченої ради факультету, завідувача кафедри громадського здоров’я, епідеміології та екології, розпочалося змістовною доповіддю голови студентського самоврядування університету, аспіранта 2-го року навчання Ярослава Начеси про діяльність студентського самоврядування у 2023 році та завдання з підвищення впливу колегіальних органів студентського самоврядування на діяльність університету.

Представники студентського самоврядування  активно працюють у складі комісій вчених рад та самих вчених радах факультетів, інституту та Університету, здійснюють цілу низку заходів організаційної та благодійної діяльності. 

Про заходи з підготовки інтернів на кафедрах факультету до складання ліцензійного інтегрованого іспиту  «Крок 3. Загальна лікарська підготовка», «Крок 3. Загальна фармація», «Крок 3. Клінічна фармація» «Крок 3. Лабораторна діагностика, мікробіологія, вірусологія» докладно доповіли завідувач кафедри фармації професор Сергій Соловойов та доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики доцент Олена Завадецька. 

Про стан виконання виробничого плану кафедр за і квартал 2023 р. і перспективи комплектування циклів на кафедрах факультету доповіла заступник голови вченої ради факультету професор Ірина Хоменко, наголосивши на основних напрямках зусиль кафедр факультету для продовження належного виконання навчально-виробничого плану й у  ІІ кварталі  2023 року. 

Жваве обговорення розгорнулося щодо питання порядку денного, присвяченого стану антикорупційної роботи та трудової дисципліни на кафедрах факультету.  Професор Ірина Хоменко наголосила на належному рівні заходів запобігання та протидії потенційним корупційним проявам на кафедрах факультету, відсутності скарг з даного питання та закликала до продовження відвідної профілактичної роботи, передбаченої антикорупційним законодавством та локальними антикорупційними актами університету. 

Секретар вченої ради факультету, старший викладач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права Лідія Юрковська виступила з інформаційним повідомленням щодо кола суб’єктів, на яких розповсюджуються вимоги закону України «про запобігання корупції», та окремих законодавчих вимог щодо запобігання та протидії скоєнню правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

Голова профбюро факультету доцент кафедри фармацевтичної технології і біофармації доцент Тетяна Оліфірова наголосила на належному рівні трудової дисципліни серед працівників кафедр факультету, відсутності трудових спорів всередині трудових колективів кафедр та відсутності звернень зі скаргами до профкому з боку працівників факультету. 

У різному була розглянута низка питань, пов’язана із затвердженням навчально-методичної документації, поданої кафедрами факультету за циклами спеціалізації (кафедра фармацевтичної технології і біофармації).

У підсумку за І-й квартал 2023 року робота кафедр факультету позначилася позитивною динамікою та належними показниками за усіма основними напрямами діяльності та процесами.

Вітаємо колеги та бажаємо плідної роботи у наступні періоди!

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також