Google search

 
 

17.03.2023 року кафедра Медицини невідкладних станів НУОЗ України імені П.Л. Шупика відзначила своє 35-річчя з дня заснування.

Кафедра розпочала свою діяльність відповідно до рішення вченої ради КДІУЛ та за наказом ректора професора Віталія Гіріна № 71 від 17.03.1988, що було обґрунтовано відсутністю в Україні профільних кафедр підвищення кваліфікації лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги. Першим завідувачем кафедри був призначений професор Ярослав Гоєр (1988-1991).

З 1991 по 2018 рр. кафедру очолював професор Іван Зозуля, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки України. З грудня 2018 року по листопад 2020 року завідувачем кафедри був обраний професор Борис Слонецький, заслужений лікар України. З 11 листопада 2020 року  кафедру очолює д. мед. н. доцент Антон Волосовець.

За 35 років існування кафедрою розроблено і удосконалено більше 45 програм і навчальних планів циклів тематичного удосконалення, спеціалізації та стажування, передатестаційної підготовки та програм навчання лікарів-інтернів. Затверджено програми та робочі плани короткострокових циклів ТУ для викладачів кафедр, які ведуть підготовку з медицини невідкладних станів, для викладачів баз стажування та ТУ з елементами дистанційного навчання.

Колектив кафедри складався і складається з висококваліфікованих спеціалістів зі значним педагогічним стажем, лікарським і науковим досвідом.

Протягом 35 років на кафедрі пройшли навчання близько 15 тисяч лікарів-слухачів та більше 1000 лікарів-інтернів. На кафедрі функціонує симуляційний клас для відпрацювання практичних навичок.

Співробітниками кафедри опубліковано більше 2000 наукових праць, у тому числі 12 підручників (один  - національний, «Медицина невідкладних станів. Швидка медична допомога», з 5-ма перевиданнями), 43 навчальних посібники, 38 монографій, 26 методичних рекомендацій, 28 інформаційних листів, 13 авторських прав на твір, 114 посвідчень на патенти.

Співробітниками кафедри проведено 8 науково-дослідних робіт на державне замовлення і 7 клінічних випробувань; розроблено та запропоновано нові методи діагностики, лікування й профілактики різних захворювань з акцентом надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах. Кафедрою вперше (2005) розроблено тимчасові стандарти надання медичної допомоги при невідкладних станах.

На кафедрі виконано і захищено 50 дисертацій (9 - докторських і 41 – кандидатська). Навчалось 24 аспіранта, 45 клінічних ординаторів, з яких 10 -іноземні громадяни.

Професором Іваном Зозулею на кафедрі створено наукову школу з неврології та медицини невідкладних станів, основним завданням якої є вивчення цереброваскулярної патології, закритої черепно-мозкової травми, спінальної травми, запальних захворювань нервової системи, екстрена медична допомога та соціальна медицина.

Співробітники кафедри забезпечували і забезпечують лікувально-консультативну роботу на клінічних базах кафедри.

Кафедра медицини невідкладних станів НУОЗ України імені П. Л. Шупика є опорною (головною) серед кафедр, які ведуть післядипломну підготовку спеціалістів з медицини невідкладних станів. Як опорна кафедра два рази на рік проводить наради однопрофільних кафедр, на яких розробляється стратегія і тактика подальшої діяльності екстреної медичної допомоги.

Кафедра підготовила та провела 35 наукових форумів, у тому числі 5 з'їздів спеціалістів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У 2005 році на установчому з'їзді створено Всеукраїнську асоціацію спеціалістів швидкої невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф, першим президентом якої було обрано професора Івана Зозулю (до 2016 року).

На сучасному етапі, зважаючи на воєнний стан, кафедра продовжує проводити навчальний процес дистанційно, здійснювати науково-дослідну роботу, забезпечувати лікувальний процес; подача лекційного матеріалу та навчання практичних навичок проводяться з урахуванням тактичної медицини, надання невідкладної допомоги на етапах евакуації.

Дякуємо всім, хто працював і працює на кафедрі, всім причетним до медицини невідкладних станів за підтримку та допомогу. Дякуємо керівництву НУОЗ України імені П.Л. Шупика за високу оцінку роботи кафедри.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також