Google search

 
 

07 березня 2023 року відбулось чергове засідання вченої ради фармацевтичного та медико-профілактичного факультету НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Про результати державної атестації інтернів та аналіз заходів кафедр факультету, спрямованих на підвищення рівня практичної підготовки інтернів, а також про роботу з базами стажування інтернів докладно та змістовно доповіли завідувач кафедри фармації доцент С. Соловойов, завідувач кафедри мікробіології та вірусології професор І. Дзюблик, завідувач кафедри фармацевтичної технології і біофармації професор Л. Давтян, доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики доцент О. Завадецька та асистент кафедри радіології Ю. Сторожчук.

Жвавий інтерес та обговорення викликала доповідь завідувача кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права професора В. Краснова про використання стандартів ISO 9001:2015 та моделі ділової досконалості EFQM, спрямованих на підвищення якості діяльності кафедр.

Про стан комплектування циклів на кафедрах факультету, організацію короткотривалих циклів підвищення кваліфікації на кафедрах та їх комплектацію за загальним і спеціальним фондами доповів в. о. декана фармацевтичного та медико-профілактичного факультету професор В. Михальчук, визначивши для кафедр основні напрямки зусиль для продовження належного виконання навчально-виробничого плану на 2023 рік.

Окрім того, на засіданні вченої ради факультету були заслухані та затверджені стратегічні плани розвитку кафедри мікробіології та вірусології (доповіла завідувач кафедри професор І. Дзюблик) та кафедри фармації (доповів в. о. завідувача кафедри доцент С. Соловойов), укладені з врахуванням Стратегії і Програми розвитку Університету.

На підставі подання кафедри громадського здоров’я підтримана пропозиція щодо перейменування даної кафедри з врахуванням актуальних освітніх, наукових та практично-прикладних завдань, які постали на підставі актуальних процесів реформування галузі.

Також на засіданні вченої ради факультету розглянутий та рекомендований до затвердження вченою радою університету індивідуальний плани наукової роботи аспіранта О. Савичука.  На посаду доцента кафедри радіології  обрано кандидата медичних наук М. Кузеванову.

Прийнято рішення про утворення постійної комісії вченої ради факультету комісії з клінічної роботи та затверджено її склад.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також