Google search

 
 

До особливостей сучасної парадигми медичної освіти можна віднести демократичність, людиноцентрованість, зростання ролі самоосвіти, вагому технократичну складову, інтегративність та інтернаціоналізацію. Значою мірою їх розвитку сприяє вирішення проблем комунікації.

Сучасне мовне життя соціуму пов’язане, насамперед із появою значної кількості нової лексики, якою вербалізовано динамічний позамовний світ. За цих умов термінологічний потік, який часто виходить за межі вузькопрофільного спілкування, ставить перед фахівцями складну проблему упорядкування термінологічних підсистем різних галузей знань.

Про це йшлося на всеукраїнській мультидисциплінарній науково-практичній конференції з міжнародною участю «Лінгвоекологія: мова медицини, що відбулася у дистанційному режимі 22 – 23 лютого 2023 року Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького спільно з відділом гуманітарної освіти та виховання, Світовою федерацією українських лікарських товариств (СФУЛТ) і лікарською комісією Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ). Особливістю заходу було те, що він був присвячений вшануванню 150-річчя від заснування НТШ. Дискусії проводилися у дистанційному режимі, у них взяли участь понад 120 учених з науково-дослідних установ та провідних університетів України і Європи. Особливістю форуму була різнорідність представництва української наукової спільноти: мовознавці, літературознавці, фольклористи, перекладачі, журналісти, педагоги, психологи, філософи, історики, фахівці з морального богослов’я, культурологи, лікарі.

З доповіддю «Медична термінологія в українській лексикографії» на форумі виступив доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії (АІТ) НУОЗ України імені П. Л. Шупика Юрій Марков. У доповіді, серед іншого, було зазначено, що українська медична термінологія є однією з найдавніших терміносистем, на формуванні якої чітко відбилися міжнародний досвід і національна специфіка. Українська медична наука сьогодення має у своєму розпорядженні досконалу медичну термінологію, створену зусиллями науковців та фахівців-медиків упродовж століть, засвідчену словниками, які передають величезний обсяг інформації з минулого у сьогодення, а з сьогодення у прийдешнє.

Стан здоров’я населення значною мірою залежить від системи охорони здоров’я, ключовою фігурою якої є лікар. Розуміння ролі лікаря суспільством створює передумови для його ефективної діяльності, що поширюється на всі напрямки людського життя. Робота лікаря наповнена моральною, психічною, етичною та фізичною напругою. Ця гуманна професія відноситься до однієї з найскладніших у сучасному суспільстві. Про це говорив 23 лютого 2023 р. у доповіді «Розуміння ролі та цінності лікаря сучасним суспільством» доцент кафедри АІТ Юрій Марков на ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині)», що проходила у дистанційному режимі базі Запорізького державного медичного університету.

Висвітлення подібних проблем сприяє стимуляції самоосвіти в медицині з підвищенням мотивації учасників освітнього процесу, активації дивергентного мислення, практичній та соціальній орієнтованості навчання, поєднанню класичних методик викладання з новітніми технологіями навчання й методичного забезпечення освітнього процесу.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також