Google search

 
 

Медичні огляди є одним із ефективних медико-соціальних заходів попередження захворюваності працюючих, який дозволяє визначити можливість праці осіб у шкідливих та безпечних умовах, попередити поширення інфекційних захворювань на робочому місці, виявити ранні стадії професійних захворювань тощо.

Тому, 2-тижневий цикл тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (силабус – за посиланням), що проводить кафедра  медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика має значний попит серед працівників галузі охорони здоров’я.

Так з 30 січня по 13 лютого 2023 р. на даному циклі навчались 37 лікарів закладів охорони здоров’я  Одеської,  Хмельницької, Київської, Житомирської  областей та  м. Києва. Тематика циклу буде корисна лікарям різних спеціальностей, які безпосередньо залучені до проведення медичних оглядів і експертиз дорослого населення, а саме: терапевтам, сімейним лікарям, неврологам, офтальмологам, отоларингологам, хірургам, дерматологам, гінекологам, стоматологам, психіатрам, рентгенологам, профпатологам тощо.

Цикл проводився дистанційно із застосуванням навчальної платформи на базі Google Classroom. Під час проведення циклу активно використовувалось спілкування викладів із слухачами у групі Viber, де обговорювались навчальні питання семінарських занять, відбувались жваві дискусії, надавались індивідуальні консультації. Порівняльні результати вхідного та  підсумкового тестових контролів показали достовірне покращення у 1,9 разів (з 48,5 % до 91,2 %) рівня фахових компетентностей у лікарів, що навчались. Результати анонімного опитування слухачів засвідчили високий організаційно-технічний і навчально-методичний рівні освітнього процесу.

Ознайомитися з датами початку наступних циклів тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» можна  за посиланням.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 75% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також