Google search

 
 

Фармацевтичний та медико-профілактичний факультет НУОЗ України імені П.Л. Шупика докладає постійних зусиль до зміцнення основних напрямів освітньої, наукової, організаційної та іншої діяльності.

01 лютого 2023 року відбулося планове засідання вченої ради факультету, на якому було обговорено стан підготовки до акредитації освітньо-професійної та освітньо-наукової програм за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» на підставі інформації, яку подали гаранти відповідних освітніх програм: професор Лена Давтян та доцент Сергій Соловойов.

Стан підготовки до проведення науково-практичних конференцій кафедр факультету, а також клінічну діяльність науково-педагогічних працівників кафедр факультету в 2022 році та завдання з її покращання на 2023 рік у своїх доповідях докладно охарактеризувала голова комісії факультету з наукової та клінічної роботи професор Олександра Івахно.

Великий інтерес викликав виступ доцента завідувача кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки доцента Павла Короля щодо напрямів, форм та результатів клінічної роботи кафедри у 2022 році.

Також на засіданні вченої ради факультету були розглянуті та рекомендовані до затвердження вченою радою університету індивідуальні плани наукових робіт здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії, а саме: Л. Зелінської, Є. Зелінського, А. Ляшука, Н. Ляшука, О. Макаренка, А. Половіної, В. Токара, О. Хайновського, А. Чиркова (кафедра управління охороною здоров’я та публічного адміністрування), І. Панкратова (кафедра фармації).

Окрім того, вчена рада факультету одноголосно визначилася з рекомендацією вченій раді НУОЗ України імені П. Л. Шупика щодо присвоєння вченого звання професора по кафедрі управління охороною здоров’я та публічного адміністрування Олександру Акімову, доктору наук з державного управління, доценту, професору вказаної кафедри.

У різному була розглянута низка питань, пов’язана із затвердженням навчально-методичної документації, поданої кафедрами факультету за циклами тематичного вдосконалення.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 80.67% - 3 Голосів
Корисність матеріалу: 84.5% - 4 Голосів
Доступність матеріалу: 84% - 4 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також