Google search

 
 

З 10 по 24 січня 2023 р. колективом кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика проведено 2-тижневий цикл тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (в умовах дистанційного навчання).

Навчання успішно завершили 37 лікарів закладів охорони здоров’я  Київської, Львівської, Полтавської, Хмельницької областей. У навчанні взяли участь лікарі різних спеціальностей (терапевти і сімейні лікарі, неврологи, офтальмологи, отоларингологи, хірурги, дерматологи, фтизіатри), які безпосередньо залучені до проведення медичних оглядів і експертиз дорослого населення.

Цикл проводився із застосуванням навчальної платформи на базі Google Classroom. З урахуванням складнощів із енергозабезпеченням і періодичними повітряними тривогами співробітники кафедри забезпечили можливість навчання всіх слухачів у індивідуальному асинхронному режимі («24/7»), для чого у освітню платформу були додані відеозаписи всіх проведених вебінарів, лекцій.

Під час проведення циклу активно використовувалось дистанційне спілкування викладачів зі слухачами у групі Viber, де обговорювались навчальні питання семінарських занять, відбувались жваві дискусії, надавались індивідуальні консультації. Під час навчання здійснювалось відпрацювання спеціальних професійних компетентностей шляхом розв’язання і обговорення ситуаційних завдань, заснованих на реальній клінічній практиці, відпрацювання практичних навичок. Порівняльні результати вхідного і  підсумкового тестових контролів показали достовірне покращення у слухачів у 1,8 разів (з 48 % до 87 %) рівня компетентностей з питань організації і проведення медичних оглядів працюючих, скринінгу і ранньої діагностики у професійної патології, реалізації первинної профілактики, медичної, професійної і трудової реабілітації.

Результати анонімного опитування слухачів засвідчили високий організаційно-технічний і навчально-методичний рівні якості освіти на циклі ТУ, відсутність ознак корупційних дій на кафедрі. Слухачі висловили свої враження, деякі із яких (збережено літературний стиль респондентів): «Проходила курси на Вашій кафедрі два роки назад, дуже все удосконалилось в плані електронного доступу, надзвичайно гарна робота! Дякую!», «Дякую за викладення матеріалу в доступній формі, все чітко, зрозуміло», «Все супер! Дякую за викладання українською», «Дякую за цікаві і змістовні лекції, а також за нормативно-правові та інструктивно-методичні документи, які зібрані по окремих темах і будуть корисні в практичній роботі», «Всій кафедрі дякую за наданий матеріал, доступність. Особливо цікаво було здавати тести, давати відповіді, розв’язувати ситуаційні завдання в тому форматі, який було надано» та ін.

Набуття лікарями-спеціалістами комісій з медичних оглядів сучасних знань і навичок з питань медицини праці дозволить значно покращити ефективність профілактики виробничо-зумовленої й професійної патології серед працюючих в шкідливих і небезпечних умовах підприємств, особливо у період воєнного стану в Україні.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 75% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу