Google search

 
 

Нещодавно відбувся офіційний захист дисертації аспіранта кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Дмитра Мітюрєва «Оптимізація тактики інтенсивної терапії при масивних післяпологових кровотечах» на присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина», галузь 22 «Охорона здоров'я» (науковий керівник – професор Олег Лоскутов).

Дисертаційна робота виконана відповідно до основних напрямків науково-експериментальної роботи кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика: «Розробка способів фармакологічного захисту організму від різних видів тканинної гіпоксії» (№ державної реєстрації: 0118U001141); «Розробка інноваційних технік анестезії та інтенсивної терапії» (№ державної реєстрації: 0119U101724). У дисертаційному дослідженні були вивчені ускладнення, що виникають при розвитку масивних післяпологових кровотеч, чинники їх прогнозування та основні підходи в інтенсивній терапії. Була встановлена  прогностична роль пульсового тиску, як фактора оцінки реакції системного кровообігу на втрату об'єму циркулюючої крові у породіль, значення рівня лактату, як маркера системного гомеостазу, що характеризує тяжкість післяпологової крововтрати та клінічного маркера для прийняття рішень щодо проведення масивної гемотрансфузії, здійснена оцінка стану системного транспорту кисню в залежності від показників гематокриту та гемоглобіну в умовах післяпологової крововтрати. Визначено мінімально допустиму величину гемоглобіну у породіль в умовах крововтрати та виявлено відсоток найчастіших причин виникнення гострої ниркової недостатності, а також здійснено оцінку впливу рівня гематокриту на частоту розвитку ренальної дисфункції при масивних акушерських кровотечах. Проведена порівняльна характеристика частоти виникнення ускладнень у пацієнток з післяпологовими кровотечами, пов'язаних з використанням різних доз транексамової кислоти та встановлено її оптимальне дозування. Розроблено і впроваджено у клінічну практику обґрунтовану методику оптимізації інтенсивної терапії, щодо лікування основних патофізіологічних порушень при масивних крововтратах.

Результати виконаного наукового дослідження аспіранта мають важливе науково-практичне значення – покращення результатів хірургічного лікування пацієнток за рахунок удосконалення методики інтенсивної терапії при розвитку масивної післяпологової крововтрати, що дозволило знизити рівень ускладнень  з 10,3% до 5,8%.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також