Google search

 
 

Початок нового 2023 року для освітян та науковців позначився новими завданням та можливостями з розвитку професійної діяльності в непростих умовах воєнного стану в Україні.

Так, 10 січня 2023 року відбулося перше у цьому році засідання вченої ради фармацевтичного та медико-профілактичного факультету НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Порядок денний засідання вченої ради факультету виявився насиченим ключовими питаннями з організації освітнього процесу у 2023 році. Так, заступник голови вченої ради факультету, завідувач кафедри громадського здоров’я, професор Ірина Хоменко доповіла про результати моніторингу виконання рішень вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика за 2022 рік.

Про хід підготовки додатків до ліцензійних справ на освітню діяльність НУОЗ України імені П. Л. Шупика, а також про виконання навчально-виробничого плану кафедрами факультету за 2022 рік та завдання із системного підвищення якості навчання на 2023 рік доповів голова вченої ради факультету та в.о. декана факультету професор Василь Михальчук.

Велику зацікавленість викликала інформація про наукові напрямки роботи на кафедрах відповідно до виконання ініціативно-пошукових та бюджетних НДР кафедр, на якій наголосила голова комісії факультету з наукової та клінічної роботи професор Олександра Івахно.

Окрім того, вчена рада факультету розглянула та рекомендувала до затвердження вченою радою НУОЗ України імені П. Л. Шупика матеріали планування ініціативно-пошукової НДР кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки на тему: «Трифазна остеосцинтиграфія у визначенні операбельності, прогнозуванні та діагностиці параендопротезних ускладнень при ендопротезуванні кульшових та колінних суглобів у хворих на деформуючий остеоартроз».

Науковий керівник: доктор медичних наук Павло Король, завідувач кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Відповідальний виконавець: професор Олег Щербіна, професор кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Термін виконання: 2023 – 2027 роки.

Важливу інформацію щодо стратегічних напрямків та показників розвитку освітнього процесу в НУОЗ України іменні П.Л. Шупика містила доповідь завідувача кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права, координатора системи управління якістю університету, професора Володимира Краснова на тему: «Системне підвищення якості навчання на 2023 рік».

Значуща доповідь голови комісії факультету з навчально-методичної роботи, завідувача кафедри фармацевтичної технології і біофармації, професора Лени Давтян була присвячена актуальному стану та завданням з подальшої розробки навчально-методичного забезпечення здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні на кафедрах факультету.

Також на засіданні вченої ради факультету були розглянуті та рекомендовані до затвердження вченою радою Університету індивідуальні плани наукових робіт здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії, аспірантів заочної форми навчання Максима Ямкового (кафедра управління охороною здоров’я та публічного адміністрування, наукові керівники: професор Клавдія Дубич та доцент Світлана Литвак), Андрія Ковтуна (кафедра радіології, науковий керівник – професор Тетяна Козаренко) та Володимира Томчука (кафедра фармацевтичної технології і біофармації, науковий керівник – професор Анна Дроздова).

У різному була розглянута низка питань, пов’язаних із затвердженням навчально-методичної документації, поданої кафедрами факультету за циклами тематичного удосконалення (кафедра клінічної лабораторної діагностики) та циклом стажування (кафедра фармацевтичної технології і біофармації).

Вітаємо шановних колег, усіх працівників факультету та здобувачів освіти, з успішним та плідним початком року та бажаємо професійної звитяги та успіхів.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу